ANASAYFA KARİYER
İK Politikamız
GRUBUMUZ; Sıfır hata ve koşulsuz müşteri memnuniyetine ulaşabilmenin, çalışanların memnuniyetinden geçtiğine, İşletmelerimizin başarılarının verimli işgücü kullanımı ile olduğunu bilmekte ve yürekten inanmaktadır.

 Çalışanların iş memnuniyetini sürekli iş geliştirerek sağlamak
 Çalışanların verimliliğini artıran çalışma ortamı sağlamak
 Çalışanın katılımcı olmasını sağlamak için tedbirler almak
 Performansına göre kariyer fırsatı tanımak
 Çalışanın farklı olması için Eğitimli olmasını sağlamak
 Gelecekteki hedeflerimize uyum sağlayacak bilgi ve tecrübe imkanları sağlamak
 Grubumuzun Kültürünü çalışanlar ile en iyi şekilde geleceğe taşımak
 Çalışanlarımızın "bizim" diyebileceği ve çalışmaktan "GURUR" duyacağı ve yürekten bağlanacağı bir şirket olmak.