ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Tekstil İhtisas Gümrüğü Uygulaması

Resmi Gazete de yayımlanan tebliğe istinaden ; Tekstil İhtisas Gümrüğü uygulamasına Bolu Gümrük Müdürlüğü ve Yalova Gümrük Müdürlüğü’de eklenmiştir.İlgili tebliğ aşağıda tarafınızla paylaşılmıştır.

27 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29637

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 137)

MADDE 1 –27/2/2013tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nin3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki (5) numaralı satır eklenip, diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiş ve teselsül ettirilen tabloların sonuna aşağıdaki (17) numaralı satır eklenmiştir.

 

5

Bolu Gümrük Müdürlüğü

17

Yalova Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/2/2013

28572

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/10/2013

28784

2-

14/2/2015

29267