ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Bugün yayımlanan tebliğe istinaden Seri no 136 da yer alan ihtisas gümrüğü uygulamasında değişiklik yapılmıştır. Ağırlıklı büro mobilyalarını, menteşeleri ve aksamları uygulama kapsamına almaktadır.

26 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29636

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 90)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 136)

MADDE 1 –6/3/2012tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nin3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo ile onuncu veonbirincifıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Aksaray Gümrük Müdürlüğü

2

Ankara Gümrük Müdürlüğü

3

Antalya Gümrük Müdürlüğü

4

Bolu Gümrük Müdürlüğü

5

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

6

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

7

Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

8

Giresun Gümrük Müdürlüğü

9

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

10

Konya Gümrük Müdürlüğü

11

Sakarya Gümrük Müdürlüğü

12

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

“(10) AB menşeli olmayan 8302.10.00.00.00, 8302.42.00.00.00, 8302.50.00.00.00GTİP’lerindeyer alan ve mobilyasanayiindekullanılacak olan eşyadan yalnızca mobilya ve mutfak dolap menteşeleri, mobilya kulpları, çekmece rayları, çekmece sistemleri ve mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşyanın (koltuk amortisörleri ile teleskopik bilyeli raylar hariç) serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri, Giresun, Konya, Aksaray, Bolu, Sakarya ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinden yapılır.”

“(11) AB menşeli olmayan9401.30, 9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00GTİP’indeyer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri Aksaray, Konya, Giresun, Bolu, Sakarya ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinden yapılır.”

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2012

28225

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/7/2012

28364

2-

3/10/2013

28784

3-

3/10/2014

29138

4-

17/6/2015

29389