ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İhtisas Uygulaması
Seri No 112 de bulunan; pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine, aşağıdaki tebliğ ile Derince Gümrük Müdürlüğü’de eklenmiştir.

24 Ocak 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29603

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 102)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 134)

MADDE 1 –28/1/2013tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:102)’nin3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

18

Derince Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/1/2013

28542

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/11/2014

29184