ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Motorlu Taşıtlarda Vergi Oranları

Motorlu Taşıtlar 2016 yılı vergi oranları aşağıdadır.

25 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29573

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 46)

I - Vergileme Ölçü ve Hadleri

18/2/1963tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yerverilmiştir.

2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve10/11/2015tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 457 SıraNo’luVergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Buna göre,1/1/2016tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6ncımaddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(I) Sayılı Tarife

 

Motor Silindir Hacmi(cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

yukarıyaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ve aşağısı

623,00

434,00

243,00

184,00

66,00

1301 - 1600 cm³e kadar

997,00

748,00

434,00

307,00

118,00

1601 - 1800 cm³e kadar

1.760,00

1.376,00

810,00

495,00

192,00

1801 - 2000 cm³e kadar

2.772,00

2.136,00

1.255,00

748,00

295,00

2001 - 2500 cm³e kadar

4.158,00

3.019,00

1.886,00

1.127,00

446,00

2501 - 3000 cm³e kadar

5.797,00

5.043,00

3.151,00

1.696,00

623,00

3001 - 3500 cm³e kadar

8.828,00

7.943,00

4.785,00

2.389,00

877,00

3501 - 4000 cm³e kadar

13.880,00

11.985,00

7.059,00

3.151,00

1.255,00

4001 cm³ve yukarısı

22.716,00

17.035,00

10.089,00

4.535,00

1.760,00

2-Motosikletler

100 - 250 cm³e kadar

118,00

89,00

66,00

42,00

17,00

251 - 650 cm³e kadar

243,00

184,00

118,00

66,00

42,00

651 - 1200 cm³e kadar

623,00

371,00

184,00

118,00

66,00

1201 cm³ve yukarısı

1.508,00

997,00

623,00

495,00

243,00

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(II) Sayılı Tarife

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

748,00

495,00

243,00

2) Panelvanve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ve aşağısı

997,00

623,00

371,00

1901 cm³ve yukarısı

1.508,00

997,00

623,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

1.886,00

1.127,00

495,00

26 - 35 kişiye kadar

2.262,00

1.886,00

748,00

36 - 45 kişiye kadar

2.517,00

2.136,00

997,00

46 kişi ve yukarısı

3.019,00

2.517,00

1.508,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500kg'akadar

672,00

446,00

220,00

1.501 - 3.500kg'akadar

1.357,00

787,00

446,00

3.501 - 5.000kg'akadar

2.037,00

1.696,00

672,00

5.001 - 10.000kg'akadar

2.262,00

1.922,00

902,00

10.001 - 20.000kg'akadar

2.717,00

2.262,00

1.357,00

20.001 kgve yukarısı

3.399,00

2.717,00

1.580,00

 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150kg'akadar

12.616,00

10.089,00

7.566,00

6.051,00

1.151 -1.800kg'akadar

18.929,00

15.139,00

11.355,00

9.083,00

1.801 -3.000kg'akadar

25.241,00

20.192,00

15.139,00

12.113,00

3.001 -5.000kg'akadar

31.554,00

25.241,00

18.929,00

15.139,00

5.001 -10.000kg'akadar

37.866,00

30.291,00

22.716,00

18.171,00

10.001 -20.000kg'akadar

44.178,00

35.341,00

26.502,00

21.197,00

20.001 kgve yukarısı

50.489,00

40.388,00

30.291,00

24.232,00

 

197 sayılı Kanunun 6ncımaddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.