ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İhtisas Gümrüğü Uygulaması

Gümrük Seri No 96 daki ihtisas Gümrüklerine Bolu Ve Sakarya Gümrük Müdürlükleride eklenmiştir. Seri No 96 daki GTİP ler aşağıda sizlerle paylaşılmıştır.

 41 inci fasılda (41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, 41.06 hariç) yer alan işlenmiş derinin,42 nci fasılda yer alan ve aşağıda GTİP’leri belirtilen deriden mamul eşyanın,

4201.00.00.00.00,                       4203.10,                            4203.40.00.00.11,

4202.11.10.00.11,                        4203.21.00.00.11,            4203.40.00.00.12,

4202.11.10.00.12,                        4203.21.00.00.12,            4205.00.11.10.00,

4202.11.90.00.11,                        4203.29.10.00.11,            4205.00.11.20.00,

4202.11.90.00.12,                        4203.29.10.00.12,            4205.00.19.10.00,

4202.21.00.00.00,                        4203.29.90.00.00,            4205.00.19.90.00,

4202.31.00.00.00,                        4203.30.00.00.11,            4205.00.90.00.11,

4202.91.10.00.11,                        4203.30.00.00.12,            4205.00.90.00.12,

4202.91.10.00.12,

 

 

 

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29536

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 96)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 135)

MADDE 1 –1/9/2012tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nin3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tablolara sırasıyla aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/9/2012

28398

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/10/2013

28784

2-

28/1/2015

29250