ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatı
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yayımlamış olduğu ve ekte tarafınızla paylaştığımız yazıya istinaden ; 3923.10.00.00.00/ 3923.50.90.00.00 / 3923.90.00.00.00/7326.90.40.00.00 / 7326.20.00.00.00 gtip pozisyonlarında yer alan eski ve yenileştirilmiş , eşya taşımak amacıyla dolu ve boş olarak ithal edilen ambalaj malzemelerinin ithaline izin verilmiştir.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 20117910/010.06.01

Konu: Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatı

 

GENELGE

(2015/23)

İlgi: 20.11.2012 tarihli ve 2012/35 sayılı Genelge

İlgi’de kayıtlı 2012/35 sayılı Genelgenin “I-) Eski, Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Eşya’’ başlıklı bölümünün 3/d maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

‘‘Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 20.08.2015 tarihli, 101820 sayılı yazı uyarınca eşya taşımak amacıyla dolu veya boş olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 3923.10.00.00.00, 3923.50.90.00.00, 3923.90.00.00.00, 7326.90.40.00.00. ve 7326.20.00.00.00

GTİP'li kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi kapsamında ithaline izin verilmesi uygun görülmüştür.’’

Bilgi ve gereğini rica ederim.

          Cemal DERELİ

          Bakan a.

          Müsteşar V.