ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gümrük genel tebliğinde değişiklik
3212.90.00 ve 8528.59.80 KN kodlarını içeren sınıflandırma kararları yürürlükten kaldırılmıştır.

10 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29528

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 15)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SERİ NO: 21)

MADDE 1 –14/6/2013tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’ninekinde yer alan sınıflandırma (KN kodu) kararlarından “3212.90.00” ve “8528.59.80” KN kodlarını içeren sınıflandırma kararları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/6/2013

28677