ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Laminant Parkelerde Damping uygulaması
Laminant Parke cinsi eşyaların Almanya menşeli olanları ile ilgili Damping tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29523

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/21)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –13/6/2015tarihli ve 29385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’in 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üretici Firma

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/m2)

4411.13.90.00.11 4411.14.90.00.11 4411.92.90.00.11 4411.93.90.00.11

LaminatParkeler

Almanya

FalquonGmbH

0,00

KronotexGmbH&Co. KG

0,30

EggerHolzwerkstoffeWismarGmbH

0,33

ClassenIndustriesGmbH

0,31

MeisterWerkeSchulteGmbH

0,53

Diğerleri

1,05

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/6/2015

29385