ANASAYFA DUYURU & HABERLER
2016/12 Dahilde İşleme Rejiminin Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair yazısını indirmek için tıklayınız...

Söz konusu değişiklerde;

 Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük Müdürlükleri arasında bağlantı kopukluğu nedeni ile olan miktar aşımlarının revize edilmesi ve müeyyide oluşturmaması,

  1. Yurt içi alımlarda, özel fatura kapsamında ihracatlarda, ihracat sayılan satış ve teslimlerde fatura kayıtlarının DİİB’de kayıtlı bilgilerle uyumlu olması kaydıyla belge taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar DİR otomasyon sistemine aktarılması,
  2. Yurt içi alımlarda miktar aşımı olması halinde revizeye konu edilemeyeceği, müeyyide söz konusu olacağı,
  3. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (26.06.2015) önce düzenlenen ithalat ve ihracat işlemleri kısmen veya tamamen gerçekleştirilmiş olan DİİB’ler için , döviz kullanım oranlarının dönemsel ve sektörel olarak belirlenebilmesi ve yeni oranların dikkate alınması,
  4. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (26.06.2015) önce düzenlenen DİİB’ler için; eşdeğer eşya ithalatı, ayniyat raporu alınması, ekspertiz raporu aranması, dönemsel ithalat kısıtlaması özel şartları Yeminli Mali Müşavir Raporu tevsik kaydıyla yerine getirmiş sayılır.

 Hükümleri yer almaktadır.