ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Tehlikeli Madde taşıyan araçlarda bulunması gerek evraklar ile yol kenarı denetimler

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulunması gereken evraklar ve yol kenarı denetimleri ile ilgili yazı aşağıdaki gibidir.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı     :87375112/010.06

Konu   :Tehlikeli Madde Yol Kenarı

Denetimleri

19.08.2015 / 9957853

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi      :09.01.2014 tarihli ve 44873033-51.03-TMKTDGM-495 sayılı yazı.

 

İlgide kayıtlı yazı ile, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)" paralelinde hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince denetimle görevli ve yetkili kılınan kurumların/kuruluşların personeli tarafından yapılacak denetimlerin usul ve esaslarını belirleyen genelgenin bir örneği gönderilmişti.

Bu kere anılan Bakanlıktan alınan ve bir örneği ekte gönderilen 11.08.2015 tarihli ve 14511534-105.01.01/E.53478 sayılı yazıda; karayolunda tehlikeli madde taşıyan araçlarda ADR Bölüm 5.4.1'de belirtildiği şekilde düzenlenen bir taşıma evrakı bulundurulmasının zorunlu olduğu, ancak yapılan denetimlerde zorunlu olan taşıma evrakı yerine sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedi gibi evrakların kullanıldığının belirlendiği belirtilerek taşımacıların mağdur olmaması için araçlarında;

1. UN-Numarası

2. Maddenin veya nesnenin resmi adıltanımlaması

3. Sınıflandırma Kodu (Örneğin 2,3,5.2,6.1,9 vb. olabilir)

4. Paketleme grubu (varsa)

5. Tünel Kısıtlama Kodu

6. Ambalajların sayısı ve tarifi

7. Tehlikeli maddenin toplam miktarı

8. Gönderenin bilgileri

9. Alıcının bilgileri

10. İlave bilgileri İstisnalar/ Özel durum (varsa) asgari bilgileri içeren müstakil bir taşıma evrakının bulundurulması ve yapılacak yol kenarı denetimlerinde bu belgenin aranması gerektiği bildirilmiştir. Bilgileri ile yazı konusu hususlarda ilgili tüm personelinizin bilgilendirilmesini önemle

rica ederim.

Eyüp GÖNÜLTAŞ

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

 

EK: Yazı Örn. (1 Adet)

DAĞITIM :Tüm Güm. ve Tic. Bölge Md.lerine

 

 

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı     :14511534-105.01.01/E.53478  

Konu   :Taşıma Evrakı

 

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi      :26.12.2013 tarihli ve 1654 sayılı Yol Kenarı Denetim Genelgesi.

 

Bilindiği üzere, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" Bakanlığımızca revize edilerek 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin İkinci Bölüm Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulundurulması gerekli olan belgeler başlığı altındaki 9 uncu maddenin birinci fıkrasında "Tehlikeli madde taşıyan araçlarda aşağıdaki belgelerin bulundurulması zorunludur" hükmü kapsamında, aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan " ADR Bölüm 5.4.1'de belirtildiği şekilde düzenlenen taşıma evrakı" hükmüne göre, karayolunda tehlikeli madde taşıyan araçlarda "Taşıma Evrakının" bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca denetim konusunda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde denetimle görevli ve yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara mensup personel tarafından, Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yol kenarı denetimlerinin yapılması hususunda hazırlanan ilgi Genelge Bakanlık Makamının Oluruyla yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda, Yol Kenarı Denetimi Genelgesi uygulanmasından bu güne kadar geçen sürede karayolunda tehlikeli madde taşıyan araçlarda ADR Bölüm 5.4.1'e göre hazırlanmış bulundurulması zorunlu olan taşıma evrakı yerine, bazı taşımacıların ilgili mevzuata göre hazırlanmış olan sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinin kullanılmakta olmaları nedeniyle, bu durumda olan taşımacıların idari para cezası yaptırımına maruz kaldıkları tespit edilmiştir.

Bu itibarla, Yol Kenarı Denetim Genelgesi kapsamında karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan araçlara yönelik olarak yapılan denetimlerin, güvenli taşımacılığın sağlanıp sağlanmadığının tespitine yönelik olması nedeniyle yapılan yol kenarı denetimlerinde karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşımacıların araçlarında bulundurulması zorunlu olan taşıma evrakı yerine, ilgi mevzuata göre hazırlanmış sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedi hiçbir şekilde kabul edilmeyecek olup, taşımacıların mağdur olmaması için araçlarında ADR Bölüm 5.4.1'e göre;

1. UN-Numarası

2. Maddenin veya nesnenin resmi adı/tanımlaması

3. Sınıflandırma Kodu (Örneğin 2,3,5.2,6.1, 9 vb. olabilir)

4. Paketleme grubu (varsa)

5. Tünel Kısıtlama Kodu

6. Ambalajların sayısı ve tarifi

7. Tehlikeli maddenin toplam miktarı

8. Gönderenin bilgileri

9. Alıcının bilgileri

10. İlave bilgiler/ İstisnalar/ Özel durum (varsa)

asgari bilgileri içeren A4 veya A5 kağıdı ebatlarında olacak şekilde, şirket antetli veya antetsiz olarak hazırlanmış müstakil bir "Taşıma Evrakı" nın bulundurulması gerektiği ve yapılacak yol kenarı denetimlerinde tariflenen bu belgenin aranması hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

İzzet IŞIK

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Dağıtım:          

-JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA

-EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

-GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

-KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

-I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

-II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

-III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

-IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

-IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

-V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

-VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

-VII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

-VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

-X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

-XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

-XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

-XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

-TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

-PETDER PETROL SANAYİ DERNEĞİNE

-ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ (UTİKAD)

-PÜİS (PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI GENEL MERKEZİ)

-TÜRKİYE LPG DERNEĞİNE

-MÜSTAKİL LİKİD PETROL GAZCILARI KİT SATICILARI VE OTOGAZ BAYİLERİ DERNEĞİNE

-ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ (UND)

-TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİNE