ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulamasına ilişkin aşağıda bilgileri yer alan eşyalara ait tablo değiştirilmiştir. (Tebliğ No: 2010/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

22 Ağustos 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29453

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/9 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/9) 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

2010-9 ek

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/9/2010

27697

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/7/2011

28008

2-

11/7/2012

28350

3-

15/8/2012

28385

4-

23/11/2014

29184

5-

27/5/2015

29368