ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gözetim Uygulaması

41. fasıldaki gözetim uygulamasında kayda alınan eşya listesinden kaldırılmış,  sadece 4107. Ve 41.15 Gtipler eklenmiştir.


4 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29406

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2010/1 SAYILI

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 –31/12/2009tarihli ve 27449 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğin EK-1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesinden “41.fasıl” ibaresi kaldırılmış, söz konusu listeye “3204.14.00.00.00” ibaresinin altındaki satırlara gelmek üzere “41.07” ve “41.15” ibareleri eklenmiştir.

MADDE2–Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.