ANASAYFA DUYURU & HABERLER
ÖTV Uygulama Değişikliği

Değerli Müşterimiz,

Bildiğiniz gibi ÖTV takipleri 4760 sayılı ÖTV kanunu çerçevesinde yapılmaktadır bu bağlamda 18.03.2014 tarihli ve 28945 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren ÖTV seri no:1 de değişiklik yapılmasını öngören 30 seri nolu tebliğ yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre Gümrüklerde alınacak teminat mektubu ve bunun çözümü uygulaması hakkında bazı değişiklikler olmuştur.

Kısaca 4760 sayılı ÖTV kanunun (I) (A) listesinde kayıtlı ürünler ile, (I)(B) listesinde olsa dahi Transit kapsamda veya Antrepo rejimine tabi tutulacak malzemeler için gümrüğe verilecek teminat mektubunda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır, Yalnız (I)(B) listesinde yer alan ürünün kati ithalinin yapılası durumunda aşağıda örneği bulunan teminat mektubunun bağlı bulunduğu vergi dairesi adına ilgili ithalat gümrüğüne verilmesi gerekmektedir. Söz konusu Teminat mektubu yerine nakit olarak ta bu bedel ilgili gümrüğe ödenebilir. Bilgi edinilmesini rica ederiz.


(A) CETVELİ

 

*G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

 

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

 

 

2710.11.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2,5000

Kilogram

 

(Yalnız nafta)

 

 

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

2,5000

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

2710.11.41.00.00

Oktanı (RON) 95'den az olanlar

1,8500

Litre

 

(Kurşunsuz normal benzin)

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

2710.11.45.00.11

Kurşunsuz benzin 95 oktan

1,8915

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

2710.11.45.00.12

Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan

1,8915

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

2710.11.45.00.19

Diğerleri

1,8915

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

 

 

2710.11.49.00.11

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,0135

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

 

 

2710.11.49.00.19

Diğerleri

2,0135

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

1,8800

Litre

 

(Kurşunlu normal benzin)

 

 

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

1,8800

Litre

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

2,5000

Litre

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

2,5000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.11

Motorin

1,3045

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.13

Kırsal Motorin

1,3045

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.29

Diğerleri

1,3045

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.12

Kırsal Motorin

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.13

Deniz motorini (DMX)

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.14

Deniz motorini (DMA)

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.15

Deniz motorini (DMB)

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.16

Deniz motorini (DMC)

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.29

Diğerleri

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.13

Deniz motorini (DMX)

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.14

Deniz motorini (DMA)

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.15

Deniz motorini (DMB)

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.16

Deniz motorini (DMC)

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.18

Diğerleri

1,2345

Litre

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.11

Fuel oil 3

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.29

Diğerleri

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.11

Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.29

Diğerleri

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.11

Fuel oil 5

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.29

Diğerleri

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.11

Fuel oil 6

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.99

Diğerleri

0,2240

Kilogram

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

2,5000

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.11.00.00.00

Doğal gaz

 

 

 

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

0,6964

Metreküp

 

Diğerleri

0,0230

Metreküp

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.12

Propan

1,2100

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.13

Bütan

1,2100

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

1,2780

Kilogram

 

Diğerleri

1,2100

Kilogram

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.21.00.00.00

Doğal gaz

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6964

Metreküp

 

Diğerleri

0,0230

Metreküp

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.11

Propan

1,2100

Kilogram

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.12

Bütan

1,2100

Kilogram

27.13

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

2,5000

Kilogram

 

( 2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

 

 

 

(Petrol koku)

 

 

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş

2,5000

Kilogram

 

(Petrol koku)

 

 

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş

2,5000

Kilogram

 

(Petrol bitümeni)

 

 

2713.20.00.00.19

Diğerleri

2,5000

Kilogram

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

2,5000

Kilogram

 

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

 

 

 

2715.00.00.00.00

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar

2,5000

Kilogram

3824.90.97.90.54

Oto Biodizel

0,9100

Litre

3824.90.97.90.55

Yakıt Biodizel

0,9100

Litre

 

 


(B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

2,2985

Kilogram

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

2,2985

Kilogram

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

2,2985

Kilogram

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

2,2985

Kilogram

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2707.99.19.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

2,2985

Kilogram

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

2,2985

Kilogram

2710.12.21.00.00

White spirit

2,2985

Kilogram

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

2,2985

Kilogram

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2710.20.90.00.00.

Diğer yağlar

[Yalnız;

-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

2,2985

1,3007

Kilogram

Kilogram

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

2,2985

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,2985

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,2985

Kilogram

2902.60.00.00.00

Etil benzen

2,2985

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,2985

Kilogram

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,2985

Kilogram

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

0,739

Kilogram

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,739

Kilogram

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.21

Spindle oil

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.22

Light neutral

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.24

Bright stock

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.98

Diğerleri

1,3007

Kilogram

2712.20

Ağırlık itibarıyla % 0,75’den az yağ içeren parafin

1,3007

Kilogram

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,9367

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,9367

Litre

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

3403.19.90.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

3403.99.00.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

 

  

EK:24

 

(I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN İTHALATI İÇİN

 

KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

KESİN VE SÜRESİZ

.../..../20..

.................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki ………. G.T.İ.P. numaralı malları ithal edecek olan; ............................................................. adresinde yerleşik ........................................... firmasının, adı geçen Kanunun 16 ncı maddesinin 4 numaralı fıkrası hükmü uyarınca, bu mallar için yurtiçinde ödenecek ÖTV ile 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesine istinaden nakden iade talebinin söz konusu olması halinde talep edebileceği vergi* tutarına karşılık olmak üzere teminatı oluşturan, bu teminat mektubu ile ............. TL (............. Türk Lirası) ödeme konusunda, Bankamız borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğunu, tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, Bankamızca veya mükellefçe hiçbir yasal yola gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın, yukarıda belirtilen meblağı ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kayıtsız ve şartsız vergi dairenize veya vergi daireniz emrine nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için gecikme zammı ile birlikte ödeyeceğimizi ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını Bankamızın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Tarih ve İki Yetkilinin İmzası

…………… Bankası A.Ş.

............. Şubesi

* Bu teminat mektubunun 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesine istinaden nakden iade taleplerinde de kullanılabilmesi için altı çizili ibarenin de mektupta yer alması gerekmektedir.

NOT: Banka adına imza koyan yetkililerin adı, soyadı ve unvanları banka kaşesi altında okunaklı olarak yer alacaktır.