ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Üretici Unvan Değişikliği

Aşağıdaki tebliğe istinaden ; yurt dışı üretici firma unvanlarının bazılarında değişiklik olmuştur.

 


20 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29392

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –17/4/2015tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’in 24 üncü maddesinde yer alan “PTIndoroma” ibaresi “PTIndoramaSyntheticsTBK”; “Panua” ibaresi “Pantja” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Bu Tebliğ17/4/2015tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/4/2015

29329