ANASAYFA DUYURU & HABERLER
10. Hafta OKU GRUBU Toplantı Özeti

Oku Grubu Başkanı: Tülay Aydemir

 TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2013/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 Ekonomi Bakanlığının başlattığı Çayda Gözetim uygulamasına göre artık her firma çay ithal edemeyecek. Çay ithal etmek isteyen firmalara Ekonomi Bakanlığına bağlı İthalat Genel Müdürlüğü’nden Gözetim Belgesi alma şartı getirildi.

 Ekonomi Bakanlığının, 16 Mart 2013 tarih, 2013/2 sayılı tebliği ile başlatılan gözetim uygulaması yapılacak çay ithalatlarında ton başına;

 Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg’yi geçmeyen hazır   ambalajlarda) 4550 ABD Doları,

Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) 2500 ABD Doları,

Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay  (3 kg’yigeçmeyen hazır ambalajlarda) 4550 ABD Doları,

Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente   edilmiş diğer çaylar 2500 ABD Doları,

Paraguay çayı (maté) 3000 ABD Doları vergi uygulanıyor.

 Ekonomi Bakanlığı 2013/ 2 tebliğinde çay ithalatında gümrük vergilerinin CIF değerinin üzerine % 145 gümrük vergisi uygulamasından vazgeçip ton başına gümrük vergisi alma uygulamasını başlatması, bu ürünlerin ithalatında sahte satın alma faturaları ve/veya ithal edilen menşei ülkeleri devletlerince damping uygulamaları olup olmadığı tespit edilecek. Bir bakıma yeri üreticilerimiz biraz nefes alacak.

 Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

El yapımı çiniden olan ürünler için gözetim uygulaması aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

59

6908.90.93.90.11

El yapımı çiniden olanlar

700

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 103)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 112)

 Yapılan tebliğ değişikliğine göre; Motorlu kara taşıtı imalatı yapan firmalar, imalatında kullanılmak suretiyle getirmiş oldukları telekomünikasyon ürünlerini, geldikleri gümrük idaresinden ithal edebilecekler.

 BAKANLAR KURULU KARARI – (Karar Sayısı : 2014/6032 )GÖZLÜK ÇERÇEVELERİNE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULAMASI

 Gözlük çerçevelerinin ithalatında iki yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak. Buna göre, gözlük çerçevelerinin ithalatında iki yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak.

Plastik maddelerden olan gözlük çerçevelerinin ithalatında ek mali yükümlülük, 5 Mart 2014 ila 4 Mart 2015 arasında adet başına 1,75 dolar; 5 Mart 2015 - 4 Mart 2016 arasında ise adet başına 1,50 dolar olacak. Diğer maddelerden olan gözlük çerçevelerinin ithalatında ise ek Mali yükümlülük, 5 Mart 2014 ila 4 Mart 2015 arasında adet başına 2 dolar, 5 Mart 2015 - 4 Mart 2016 arasında ise adet başına 1,75 dolar olarak uygulanacak. Her iki ürün içinde muafiyet sınırı adet başına 35 dolar olarak belirlendi.

Öte yandan, bazı ülkeler ve gümrük bölgelerine, korunma önlemi uygulanmasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 246 bin 681 adet olarak tespit edildi. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 82 bin 227 adeti geçemeyecek.

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  ÜYELERİNE SİRKÜLER

 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 04.03.2014 tarihli yazıda;

Kuruluşları stoklarında bulunan mısır, ilgide kayıtlı sirkülerimiz ekinde gönderilmiş olan Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceği,

Satışa açılan mısır stokları, üretimlerinde mısır kullanan tüm mamul madde ihracatçılarına satılacağı,

ABD Dolar/Ton bazındaki satış fiyatları;

2011 yılı ürünü mısırlar için 187 $/Ton,

Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan 2012 ve 2013 yılları ürünü mısırlar için 207 $/Ton,

Diğer Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan 2012 ve 2013 yılları ürünü mısırlar için ise 217 $/Ton olarak 05.03.2014-31.03.2014 (dâhil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için uygulanacak olup, satışa açılan mısır stoklarına ait detay bilgiler Şube Müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

Satışa açılan İzmir Şube Müdürlüğü'ne ait mısır stoklarının dağıtımı (bu Şube Müdürlüklerinin stoklarına talebin fazla olabileceği düşünüldüğünden) 17.03.2014 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşan firma hak edişleri birlikte değerlendirilerek 18.03.2014 tarihinde İzmir Şube Müdürlükleri tarafından yapılacağı,

Yoğun talep olmayan diğer işyerleri stoklarına ilişkin sözleşmeler 05.03.2014-31.03.2014 (dahil) tarihleri arasında bekletilmeksizin imzalanacağı,

Konu ile ilgili üyelerimize gerekli duyuruların yapılması ve mısır hak edişlerinin Uygulama Esasları'nda belirtilen formata göre gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

  İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Teşvik ve Dahilde İşleme Şubesi

 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 04.03.2014 tarihli yazıda;

Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 65.776 ton makarnalık buğday, ilgi'de kayıtlı sirküler ekinde gönderilmiş olan Uygulama Esasları kapsamında mamul madde ihracatı sonrası satışa açılacağı,

Bu kapsamda satışa açılan makarnalık buğday stokları, sadece makarna, irmik ve şehriye fabrikaları ile üretimlerinde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikalarına satılacağı,

Makarnalık buğday stoklarının sınırlı olması nedeni ile, İBGS tarafından 19.03.2014 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşan makarnalık buğday hak edişleri birlikte değerlendirileceği, ancak bir firmaya birden fazla makarnalık buğday hak edişi gönderilmesi halinde firmaların, dağıtım sonucu alabilecekleri makarnalık buğdayın öncelikle hangi hak edişten karşılanması hususunun İBGS'ler tarafından 19.03.2014 tarihine kadar Kuruluşlarına bildirilmesi gerektiği,

Kuruluşlarınca bu kapsamda yapılacak makarnalık buğday satışları, önceki satışlarında olduğu gibi firmalardan taahhütname alınarak yapılacağı, hak ediş sahibi firmalar taahhütnamelerini 19.03.2014 (dahil) tarihine kadar sözleşme imzalamak istediği şube müdürlüklerinde doldurarak imzalamaları gerektiği ,

Bu kapsamda 05 Mart - 31 Mart 2014 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin Şube Müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

Konu ile ilgili üyelerimize gerekli duyuruların yapılması ve makarnalık buğday hak edişlerinin Uygulama Esaslarında bildirilen formata göre gönderilmesi gerekmekte olduğu, bildirilmiştir.