ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gıda İhracatı Yapan Firmalarımızın Dikkatine

 Sirküler Tarih/No: 05.03.2014/180

Sayı

: TESVK/2286

İstanbul,05.03.2014

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
ÜYELERİNE SİRKÜLER

İlgi: 06.04.2012 Tarihli ve 362 sayılı sirkülerimiz.

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 04.03.2014 tarihli yazıda;

Kuruluşları stoklarında bulunan mısır, ilgide kayıtlı sirkülerimiz ekinde gönderilmiş olan Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceği,

Satışa açılan mısır stokları, üretimlerinde mısır kullanan tüm mamul madde ihracatçılarına satılacağı,

ABD Dolar/Ton bazındaki satış fiyatları;

2011 yılı ürünü mısırlar için 187 $/Ton,

Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan 2012 ve 2013 yılları ürünü mısırlar için 207 $/Ton,

Diğer Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan 2012 ve 2013 yılları ürünü mısırlar için ise 217 $/Ton olarak 05.03.2014-31.03.2014 (dâhil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için uygulanacak olup, satışa açılan mısır stoklarına ait detay bilgiler Şube Müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

Satışa açılan İzmir Şube Müdürlüğü'ne ait mısır stoklarının dağıtımı (bu Şube Müdürlüklerinin stoklarına talebin fazla olabileceği düşünüldüğünden) 17.03.2014 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşan firma hak edişleri birlikte değerlendirilerek 18.03.2014 tarihinde İzmir Şube Müdürlükleri tarafından yapılacağı,

Yoğun talep olmayan diğer işyerleri stoklarına ilişkin sözleşmeler 05.03.2014-31.03.2014 (dahil) tarihleri arasında bekletilmeksizin imzalanacağı,

Konu ile ilgili üyelerimize gerekli duyuruların yapılması ve mısır hak edişlerinin Uygulama Esasları'nda belirtilen formata göre gönderilmesi gerektiği

bildirilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşvik ve Dahilde İşleme Şubesi

 

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

İlgi: 06.04.2012 Tarihli ve 362 sayılı sirkülerimiz.

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 04.03.2014 tarihli yazıda;

Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 65.776 ton makarnalık buğday, ilgi'de kayıtlı sirküler ekinde gönderilmiş olan Uygulama Esasları kapsamında mamul madde ihracatı sonrası satışa açılacağı,

Bu kapsamda satışa açılan makarnalık buğday stokları, sadece makarna, irmik ve şehriye fabrikaları ile üretimlerinde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikalarına satılacağı

Makarnalık buğday stoklarının sınırlı olması nedeni ile, İBGS tarafından 19.03.2014 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşan makarnalık buğday hak edişleri birlikte değerlendirileceği, ancak bir firmaya birden fazla makarnalık buğday hak edişi gönderilmesi halinde firmaların, dağıtım sonucu alabilecekleri makarnalık buğdayın öncelikle hangi hak edişten karşılanması hususunun İBGS'ler tarafından 19.03.2014 tarihine kadar Kuruluşlarına bildirilmesi gerektiği,

Kuruluşlarınca bu kapsamda yapılacak makarnalık buğday satışları, önceki satışlarında olduğu gibi firmalardan taahhütname alınarak yapılacağı, hak ediş sahibi firmalar taahhütnamelerini 19.03.2014 (dahil) tarihine kadar sözleşme imzalamak istediği şube müdürlüklerinde doldurarak imzalamaları gerektiği (EK-1),

Bu kapsamda 05 Mart - 31 Mart 2014 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin Şube Müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

Konu ile ilgili üyelerimize gerekli duyuruların yapılması ve makarnalık buğday hak edişlerinin Uygulama Esaslarında bildirilen formata göre gönderilmesi gerekmekte olduğu,

bildirilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşvik ve Dahilde İşleme Şubesi