ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Tutun Ve Alkol Ürünlerinde Muafiyet

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Alkol ve Tütün ürünlerinin  test ve analiz kapsamında numune olsa dahi hiçbir şekilde muafiyetten yararlandırılmayacağıyla ilgili yazı aşağıdadır.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

                                                                                            

Sayı:18723479/153.07

Konu:Tütün ve Alkol Ürünlerinde Muafiyet Uygulaması

 

 

08.06.2014/0008198419

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 30.04.2015 tarihli ve 7643173 sayılı yazısı

 

Bilindiği üzere, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 45 ila 112 nci maddelerini kapsayan Beşinci Kısım hükümleri ile gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller düzenlenmiştir.

 

Söz konusu Kararın, "Alkol ve tütün ürünleri" başlıklı 109 uncu maddesi, "58, 59 ve 60 ıncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri için bu Kısım kapsamında muafiyet uygulanmaz." hükmüne amirdir.

 

Bu çerçevede, muafiyet alkol ve tütün ürünleri için yalnızca yolcu beraberinde getirilmek koşuluyla Kararın 9 numaralı ekinde yer alan listede her bir yolcu için belirtilen miktarlarla sınırlıdır.

 

Dolayısı ile, Kararın 58, 59 ve 60 ıncı madde hükümleri dışında alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri için muafiyet uygulanmayacaktır.

 

Bu durumda, Kararın 86 ncı ve 91 inci maddeleri hükümleri kapsamında alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri numunelik eşya olarak veya inceleme, analiz veya test amaçlı getirilmiş olsa dahi, Kararın 109 uncu maddesi gereğince muafiyet hükümlerinden faydalandırılmayacaktır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

      Genel Müdür