ANASAYFA DUYURU & HABERLER
ithalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurularda eksiksiz doldurulması gereken belgelerin örnekleriyle ilgili olarak tebliğde değişiklik yapılmıştır. İlgili tebliğ ve ekleri aşağıda tarafınızla paylaşılmıştır.

27 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29368

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/9)’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 –12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi içinEk-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki Formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek-2” ekteki şekliyle değiştirilmiş ve aynı Tebliğe ekte yer alan “Ek-3”, “Ek-4”, “Ek-5” ve “Ek-6” eklenmiştir.

MADDE 3 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.