ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İthalatçı bilgi formlarıyla ilgili itkib duyurusu

2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ hükümleri gereği Kayıt belgesi düzenlenebilmesi için Yeminli Mali Müşavir onaylı İthalatçı Bilgi Formu ve İthalatçı onaylı Üretici İthalatçı Bilgi Formlarının ibrazı gerekmektedir.

Bu itibarla, bahse konu formların Tebliğ’de belirtilen formata uygun şekilde (cari yıl 2014 yılı verileri eklenerek ve YMM onaylı olarak) elektronik ortamda girişleri yapıldıktan sonra 29 Mayıs 2015 tarihine kadar Kayıt Merkezlerine iletilmesi gerekmektedir.

İthalatçı Bilgi Formu ve ithalatçı onaylı Üretici İthalatçı Bilgi Formalarını ibraz etmeyenlerin 01 Haziran 2015 tarihinden itibaren kayıt belgesi başvuruları sistem tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Süleyman ÇAKIROĞLU

Genel Sekreter T.