ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Kosova Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye ile Kosova arasında STA (Serbest Ticaret Anlaşması) imzalanmıştır. 


Resmî Gazete

 

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ ARASINDA

SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6649Kabul Tarihi:4/4/2015

MADDE 1 –(1) 27 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 –(1) Söz konusu Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 –(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/4/2015