ANASAYFA DUYURU & HABERLER
ihracatta Usulsüz İşlem

Aşağıda İhracat işlemlerinde yapılan usulsüz işlemlerin bir özeti yapılmış ve dikkat edilmesi hususunda dağıtım yapılmıştır. Özellikle ihracat ve transit işlemi yapanlar dikkat etmeliler.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  :52707093/140

Konu:İhracat İşlemleri

 

16.04.2015 / 7316534

DAĞITIM

  

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, bazı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştirirken aşağıda yer alan örnek olaydakine benzer usulsüz işlemler yürüttüğü anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, örneğin, A firmasına ait olan ve sarı veya mavi hattan işlem gören bir ihracat beyannamesinin düzenlendiği tarihte (veya buna yakın bir tarihte), B firması tarafından aynı veya benzer eşya için bir ihracat beyannamesi düzenlenmekte ve söz konusu beyannamenin sistem üzerinden fiziki muayeneye yönlendirilmesi halinde, sarı veya mavi hat üzerinden işlem gören A firmasına ait beyanname kapsamı eşya muayeneye sunulmaktadır.

Bu şekilde, B firmasına ait ihracat beyannamesi muayene işlemleri tamamlanarak “çıkabilir” statüye getirilmektedir. Daha sonra, B firması, beyannamesinin sistem üzerinden kapatılmasını teminen, başka bir firmanın bir veya birden fazla araç ile taşınan eşyasına ait ihracat beyannamesi için NCTS’de düzenlenen transit refakat belgelerini kullanmakta, bu belgelerin “ilgili beyan” bölümüne kendi beyannamesini yazdırarak, fiili ihracat gerçekleşmeden söz konusu transit refakat belgesine istinaden beyannamesinin kapatılmasını sağlamaktadır.

Bahsi geçen örnek olaydan da anlaşılacağı üzere, bir firmaya ait ihracat beyannameleri, başka bir firmanın ihracat eşyasına ait transit refakat belgesine bağlanmakta ve böylelikle aslında ihraç edilmeyen eşyalar, ihraç edilmiş gibi gösterilmektedir.

Bu itibarla, transit refakat belgelerinin ilgili alanında beyan edilen ihracat beyannamelerindeki gönderici/alıcı/GTİP/eşya tanımı/brüt ağırlık gibi bilgiler ile transit refakat belgesindeki bilgilerin mutlak suretle kontrol edilmesi, özellikle sarı ve mavi hatta işlem gören ve/veya çoklu taşımaya konu ihracat beyannamelerine ilişkin işlemlerde, yukarıda belirtilene benzer usulsüzlükler yaşanmamasını teminen müteyakkız olunması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri