ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Antrepolardaki Ürünlerin Transitinde Dilekçe Aranmaması

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden ; antrepolarda bekleyen ve serbest dolaşıma girmemiş malzemelerin transit işlemlerinde dilekçe istenilmemesi ve işlemlerin TIR Karnesi ve Transit beyannamesiyle yapılmasıyla ilgili dağıtım yazısı aşağıdaki gibidir.

Konu: Transit işlemlerinde dilekçe ibrazı 14.04.2015 / 7250150

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :44873033/708.99

Konu   :Transit işlemlerinde dilekçe ibrazı

 

14.04.2015 / 7250150

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, antrepolar veya geçici depolama yerlerinde bulunan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın herhangi bir sebeple ilgilisi tarafından transit rejimine tabi tutulmak istenilmesi halinde, gümrük idarelerince beyanname veya beyanname yerine geçen belgenin yanı sıra dilekçe de talep edildiği; bu uygulamanın da gümrük idarelerinde mevcut iş akışını olumsuz etkilediği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, serbest dolaşıma sokulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın mahrecine iadesine ilişkin işlemlerin düzenlendiği 30.06.2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No: 2) uyarınca, mahrecine iade edilmek istenilen eşyaya ilişkin olarak ilgilisi tarafından mahrecine iade talebinde bulunulması ve eşyanın özet beyana/beyana uygun olduğunun gümrük idaresince tespiti gerekmektedir.

Bu itibarla, antrepolar veya geçici depolama yerlerinde bulunan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın herhangi bir sebeple ilgilisi tarafından transit rejimine tabi tutulmak istenilmesi halinde, transit edilecek eşyanın mahrece iadeye konu olması durumu hariç herhangi bir dilekçe aranmaması ve işlemlerin TIR Karnesi veya transit beyannamesi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.