ANASAYFA DUYURU & HABERLER
30.01.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

30.01.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

Grup Başkanı: Tülay Aydemir

Yorumlayıcılar:Tülay Aydemir-Fatih Karataş

Katılımcılar:Tuğba Solmaz- İsmet Uygun

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı-Vekaletname

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünden İthalat ve İhracat ile ilgili işlem yapan,evrak takip eden,belge düzenleyen tüm firma temsilcilerinin işlemlerinin daha hızlı,daha kolay ve daha sağlıklı hukuken ve mevzuata uygun şekilde yapılmasını temin amacıyla ilgili müdürlüğüne yeniden vekaletname(özel  hususların bulunması şartı ile)  çıkartmaları gerekmektedir.

Vekaletnamede özel hususlar kısmında bulunması gereken ibare;

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde; ithalat başvuru evraklarını imzalamaya ve ithalat başvurusu yapmaya, firma adına dilekçe vermeye ve firma adına düzenlenen yazıları teslim almaya, döner sermaye ücretini ödemeye ve geri almaya, uygunluk ve uygunsuzluk yazılarını teslim almaya muayene ve analiz sonuçlarına itiraz etmeye, ithali için başvurusu yapılan ürünün muayenesi esnasında kontrolöre refakat etmeye, “ithal edilen gıda maddeleri, yem maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin kontrolü, numune alma ve laboratuara gönderme” tutanağını imzalamaya, şahit numuneleri yasal suresi içerisinde geri almaya, gıda ve yem işletmecisi tarafından hazırlanarak imzalanmış kayıt ve onay başvuru dosyasını teslim etmeye, kayıt ve onay belgelerini imza karşılığı teslim almaya, numune kapsamında bedelsiz uygunluk belgesi başvurusu yapmaya ve onaylanan yada iade edilen dosyaları imza karşılığı teslim almaya yetkili olmak üzere………………

01.02.2014 tarihinden itibaren yukarıda yer alan ibareler vekaletnamelerde yoksa vekaletin süresinin dolup dolmadığına bakılmaksızın işlem yapılmayacaktır.

 (PTT KEP) Elektronik Tebligat Hk.
Erenköy Gümrüğünden yapılan bildiriye göre; Erenköy gümrüğünde itilaflı dosyası bulunan mükelleflerin, tebligatlarının elektronik mail ile gönderilebilmesi için PTT şubelerinden (PTT KEP) elektronik tebligat adreslerinin alınarak Erenköy Gümrük Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / CE Muafiyet Yazıların Düzenlenmesi *GENELGESİ* 2014/01)

Sanayici firmalar; kendi bünyelerinde kullanacakları CE TAREKS uygulamasına tabi ürünlerinde her seferinde Tareks uygulamasına ve denetlemeye tabı tutulmamak amacıyla yayımlanan genelgeye göre yapacakları başvurularda TAREKS numaraları doğrudan oluşturabilecek. Bu uygulama ile sanayici firmaların işleri kolaylaşacaktır.

Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Gümrük laboratuvarlarına gönderilen numunelerde ikinci tahlil, şahit numune üzerinden yapılacak. Buna göre, laboratuvarlara gönderilen numunelerde birinci tahlilden artan örnekler üzerinde yapılan ikinci tahlil, şahit numune üzerinden gerçekleştirilecek. İkinci tahlilin yapılacağı şahit numunenin mühür ve etiketinin sağlam olması gerekecek. Birinci tahlil, eşyanın kendisi üzerinde yapılmış ise eşyanın halen gümrük idaresinde bulunması şartıyla ikinci tahlil de aynı eşya üzerinden yapılacak. İkinci tahlilin eşyanın kendi üzerinden yapılması durumunda beyannameye ilişkin bilgilerin numune etiketi üzerinden tespit edilebilir olması şartı aranacak.

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)

Ekonomi Bakanlığı, ozon tabakasını incelten bazı maddelerin Montreal Protokolü'nün Pekin değişikliklerine taraf olmayan ülkelere ihracatını yasakladı.Buna göre, Bakanlık, aralarında saç spreyi, tıraş köpükleri ve deodorantların bulunduğu ozon tabakası incelten bazı maddelerin, Montreal Protokolü'nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan ülkelere ihracatını yasakladı.