ANASAYFA DUYURU & HABERLER
16.01.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti
DTM SİSTEMİ HAKKINDA
06.01.2014 tarihinde DTM Otomasyon sisteminde yaşanan sorun nedeni ile bu tarihte açılan belgeler iptal edilecektir. Bu nedenle kesinlikle bu belgelerde işlem yapılmamalıdır.
Bu da belge numarası 2014/D1-00047 ile 2014/D1-00150 (47-150 dahil) nolu belgelere tekabül etmektedir.
 
RULMAN İTHALATLARI
Türk Standartları Enstitüsü'nden ithalatını yapmakta olduğumuz Tek Sıralı rulmanlardan "60.000 Serisi" ürünler deneye tabi olmakla beraber deneyin yapımı esnasında deney sonuçlandırmalarında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu durum olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle olumsuz olarak değerlendirilen rulmanların ithalatına da izin verilmemektedir. Deney maliyetleri yüksek meblağlar olduğundan bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarafından Yayımlanan Beyannamede Düzeltme Konulu Yazı(15.01.2014)
Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 11.06.2013/40827 tarihli/sayılı yazıda, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrük beyannamelerinin kapatma aşamasında ihracat taahhüdüne sayılabilmesini teminen gümrük mevzuatı çerçevesinde ilgili gümrük beyannamelerinde düzeltme yapılabilmesini teminen bazı gümrük müdürlüklerince ihracat beyannamesine yan sanayici bilgisinin yazılıp redrese nüshası düzenlenerek firmalara verildiği, bazı gümrük müdürlüklerince ise redrese nüshası düzenlenmeyerek tespit raporunun bir örneği ile yan sanayici ile ilgili düşümün sistem üzerinden yapıldığına dair yazılar gönderildiği; 12.06.2013/41297 tarihli/sayılı yazıda ise dahil işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatlara ait beyanname asılları üzerinde tartım sonuçlarını müteakip gümrük müdürlüklerince muhtelif düşümler yapıldığının görüldüğü ve söz konusu düşümlerin redrese yapılmaksızın sadece beyanname asıl nüshaları üzerine kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirildiği belirtilerek, redrese nüshası düzenlenerek ilgili firmalara verilmesi uygulamasının diğer gümrük idarelerince de takip edilebilmesinin böylece gümrük idareleri arasında uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla gerekli işlemlerin tesis edilmesi talep edilmektedir. Bu çerçevede, beyannamede düzeltme ve beyannamelerin onaylı örneğinin verilmesi işlemlerinde 2013/20, 2010/27 ve 2012/2 sayılı Genelge hükümlerine riayet edilerek işlem yapılması, sistemde redrese ve kapanmış beyannamede düzeltme işlemleri yapıldığında beyanname asılları ve onaylı örneklerinde de düzeltme yapılmasının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması hususunda gerekli önlemler alınmalıdır.
 
Sayı   : 41208501-010.03  09/01/2014-435
Konu     : İhracat Yönetmeliği Hk.
 
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE yazılan yazıda dahilde işleme rejimi kapsamı ihracat beyannameleri ile ihracat rejimi kapsamı ihracat beyannamelerinin çeşitli gerekçelerle iptal edilmesi sonucu, gümrük idareleri tarafından ilgili kurumlara (İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Türkiye İstatistik Kurumuna) gerekli bildirimin yapılmadığı ifade edilmiştir. İptal edilmesi durumunda ilgili yerlere gerekli bildirimin yapılması gerekmektedir.
 
CE İŞARETİ
CE kapsamında yurda gelen ürünler üzerindeki CE işaretlenmesinde uygunsuzluk olduğunda uyarısız olarak malzeme direk uygunsuz kabul edilecekti. Bu uygulama 01.01.2014’de başlayacaktı. Fakat yayımlanan genelgeyle birlikte bu tarih 01.07.2014 yılına uzatıldı.