ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Tarım Ürünlerinin Girişi Yapılan Gümrük Müdürlükleri Tebliğinde Değişiklik

28 Temmuz 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31199

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN

GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ

YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN

BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –5/10/2013tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin Ek-3’ünde yer alan listeye 39 numaralı satırdan gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

40

Şanlıurfa

CeylanpınarGümrükMüdürlüğü

MADDE 2 –Aynı Tebliğin Ek-4’ünde yer alan listeye 56 numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

57

Şanlıurfa

CeylanpınarGümrükMüdürlüğü

MADDE 3 –Aynı Tebliğin Ek-5’inde yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiş; aynı listedeki Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait (1) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

7

AydınİlTarımveOrmanMüdürlüğü

9

BoluİlTarımveOrmanMüdürlüğü

MADDE 4 –Aynı Tebliğin Ek-6’sında yer alan listeye 10 numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

11

İpsalaGümrükMüdürlüğü

TekirdağGümrükMüdürlüğü

MADDE 5 –Bu Tebliğ yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı yürütür.