ANASAYFA DUYURU & HABERLER
13.04.2015 Seyit Onbaşı Grubu Toplantı Özeti

 

13.04.2015 SEYİT ONBAŞI GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

GRUP BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

 

 

 

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608/131.99

Konu : Damga Vergisi

 

Yalnızca antrepo beyannamesine ilişkin damga vergisinin ödenmemiş olması gerekçesi ile Kanunun 70/1 inci maddesi çerçevesinde eşyanın tasfiyesine ilişkin işlem tesisi mümkün bulunmamaktadır.

CE İŞARETİ HAK.

CE işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimi tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2015/9) tebliğine istinaden ithal edilen ürünlerin taşıması gereken CE işareti boyutları CE yönetmeliğine uygun olmaması halinde 01 marta kadar şartlı uygunluk verileceği 01 marttan sonra ithaline izin verilmeyeceği hakkında bakanlıktan gelen uyarı  aşağıda yer almaktadır. Ce işareti taşıması gereken ürün ithalatlarımız için üretici firmalarınızın bu konuda uyarılması  ve ürün üzerine eklenen CE işaretinin aşağıda yer alan boyutlara uygun olması gerektiğini bildirmeniz önemlidir.1 mart 2015 tarihine kadar (1 mart günü hariç), ce işaretinin, ilgili yönetmeliğin öngördüğü yerlere yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara ve tasarıma uygun olarak konulmadığı durumlarda; mevzuatın diğer gereklerinin yerine getirilmiş olması kaydıyla, denetimler koşullu kabul  ile sonuçlandırılacak olup, 01 mart 2015 tarihinden sonra benzer durumdaki ürünlerin ithalatına izin verilmeyecektir.

 

10 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29322

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/7)

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) tarafından yerli üretici üyeleri adına, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünleri" ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

Önleme tabi ürün 54.07 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında perdelik ve döşemelik mensucat için olanlar ile 5810.92.10.00.00, 5810.92.90.00.00,  6005.32.10.00.00, 6005.33.10.00.00, 6005.34.10.00.00, 6006.31.10.00.00, 6006.32.10.00.00, 6006.33.10.00.00, 6006.34.10.00.00, 6303.12.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve 6303.92 GTP altında yer alan suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünleridir. Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.Başvuruya konu ÇHC menşeli suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.