ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Tehlikeli Maddelerin Taşınması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. İlgili Yönetmelik ve önceki örneği aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

 

2 Nisan 2015 PERŞEMBE

 

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –24/10/2013tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının(a) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 2006-2014 model taşıtlar30/6/2015tarihine kadar,”

“a) 2006-2014 model taşıtlar için31/12/2015tarihine kadar,”

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/10/2013

28801

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2014

29101

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlardan;

a) 2006-2013 model taşıtlar 31/12/2014 tarihine kadar,

b) 1996-2005 model taşıtlar 31/12/2015 tarihine kadar,

c) 1986-1995 model taşıtlar 31/12/2016 tarihine kadar,

ç) 1985 model ve öncesi taşıtlar 31/12/2017 tarihine kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan taşıt uygunluk belgesini almak zorundadırlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak taşıt uygunluk belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.