ANASAYFA DUYURU & HABERLER
2004/2 sayılı tebliğin yürürlükten kaldırılması
2004/2 sayılı gözetim tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan tebliğe ait GTİP dökümü aşağıdadır.

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

 

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİN

(TEBLİĞ NO: 2004/2) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –18/7/2004tarihli ve 25526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

G.T.İ.P.

Madde Adı

CIF Kıymet (ABD Doları /

Metrekare)

5701.10.10.00.11

El yapımı olanlar (TEXT 58)

100

5701.10.91.00.11

Orta halı (dm2. de 858-1600 düğüm olanlar) (TEXT 58)

100

5701.10.91.00.12

Kaba halı (dm2. de 858 den az düğüm olanlar) (TEXT 58)

100

5701.10.93.00.11

Orta halı (dm2. de 858-1600 düğüm olanlar) (TEXT 58)

100

5701.10.93.00.12

İnce halı (dm2. de 1600 den fazla düğüm olanlar) (TEXT 58)

100

5701.10.99.00.00

Metresinde 500'den fazla çözgü ipliği düğümü olanlar (TEXT 58)

100

5701.90.10.00.11

El yapımı olanlar (TEXT 58)

300

5701.90.10.00.21

El yapımı olanlar (TEXT 58)

100

5701.90.10.00.31

El yapımı olanlar (TEXT 58)

100

5701.90.10.00.41

El yapımı olanlar (TEXT 58)

100

5701.90.90.10.11

El yapımı olanlar (TEXT 58)

100

5701.90.90.90.11

El yapımı olanlar (TEXT 58)

100

5701.90.90.90.21

El yapımı olanlar (TEXT 58)

100

5702.10.00.10.00

Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden kilimler (TEXT 59)

30

5702.10.00.90.11

Yünden ve ince hayvan kıllarından kilimler (TEXT 59)

30

5702.10.00.90.19

Diğerleri (TEXT 59)

30

5805.00.00.00.00

El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta, kanaviçe gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın) (TEXT 60)

100