ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürün Tebliği

Akaryakıt haricinde kalan Petrol ürünlerine ait 1 numaralı ek değiştirilmiştir. İlgili Gtip ve ürün isimlerini ekte görebilirsiniz.

Ürün Listes İçin Tıklayınız

18 Mart 2015 ÇARŞAMBA

 

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT

DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 1 numaralı eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız