ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Etil Alkol Ve Metanol

Etil Alkol ve Metanol için alınan izinlerde menşe şehadetnamesi yerine menşe beyanı yeterli olacaktır.


16 Mart 2015 PAZARTESİ

 

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –30/10/2011tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol veMetanolünÜretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “menşe şahadetnamesi” ibaresi “menşe beyanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/10/2011

28100

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/8/2013

28741

2-

28/12/2013

28865