ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Şirketlerde Kadın Yönetici Oranında İran’ın Gerisindeyiz

Şirketlerde Kadın Yönetici Oranında İran’ın Gerisindeyiz

Pazarlama Departmanı/Oku Grubu Başkanı: Tülay AYDEMİR

 

ILO’nun ‘İş Hayatında ve Yönetimde Kadın Raporu’na göre Türkiye, şirketlerdeki yüzde 12.2 kadın yönetici ile 126 ülke arasında 94’üncü sırada yer alıyor. Bu sıralama ile Türkiye, İran, Filistin, Endonezya ve Zimbabwe gibi ülkelerin gerisinde…

Şöyle bir bakın, Türkiye son 50 yıl içinde yalnızca 3 yıl boyunca bir kadın tarafından yönetildi. Meclisteki kadınların erkeklere oranı yalnızca yüzde 14. Türkiye’de kadınların ücretsiz işe ayırdıkları zaman ise günde ortalama 377 dakika yani 5 saatten fazla. Bunları neden söylüyorum. Bu hafta sonu pazar günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne denk geliyor. Ben, bu konuda yazmanın tam da sırası derken iş hayatında, şirketlerde kadının yerini istatistiklerle ortaya koyan bir rapor ile karşılaştım. Rapor, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) İş Hayatında ve Yönetimde Kadın Raporu. Ocak 2015’te yayımlanan bu rapora göre Türkiye’de kadın üst yöneticilerin (CEO) oranı yüzde 2. Buna göre Türkiye’deki 50 şirkette kadın CEO görev yapıyor. Türkiye bu oranla Avrupa Birliği ortalamasını yakalamış durumda. Ancak tüm yöneticiler, orta ve üst yöneticiler dikkate alındığında durum değişiyor. Buna göre toplam kadın yöneticiler dikkate alındığında yüzde 12.2’lik payla Türkiye, 126 ülke arasında 94. sırada yer alıyor. Türkiye, bu kategoride İran (yüzde 14.6), Malezya (yüzde 21.5) ve Uganda (yüzde 20.2) gibi ülkelerin de gerisinde. Peki, listenin ilk sırasında ya da son sırada hangi ülke yer alıyor? Listenin ayrıntılarında neler var? Haydi, anlatmaya başlayalım. 

Bakın, dikkat çekici. Jamaika gibi bütün yöneticilerin ya da patronların neredeyse yüzde 60’ının kadın olduğu başka bir ülke yok. Jamaika, yüzde 59.3 ile kadın yöneticileri en yüksek olduğu ülke konumunda. Kolombiya, yüzde 53.1 ile kadın patron ya da yöneticinin en fazla bulunduğu ikinci ülke. Saint Lucia, 126 ülke arasında yüzde 52.3 ile üçüncü sırada yer alıyor. Bu 3 ülkeyi, bütün yöneticilerinden yüzde 47.6’sının kadın olduğu Filipinler, yüzde 47.4 ile Panama ve yüzde 46 ile Belarus takip ediyor. 

ABD 15’inci sırada 

ABD listenin 15’inci sırasında yer alıyor. Buna göre ABD’de tüm yöneticilerin yaklaşık yüzde 43’ü kadın. Kanada yüzde 36 ile 43’üncü sırada ve İngiltere yüzde 43 ile 49’uncu sırada yer alıyor. Listenin en altında ise sırasıyla yüzde 4.9, yüzde 3 ve yüzde 2.1’lik paylar ile Cezayir, Pakistan ve Yemen geliyor. Listenin en altındaki 10 ülkeyi Ortadoğu ya da Kuzey Afrika ülkeleri oluşturuyor. Asya’da en yüksek yüzdeye sahip ülke yüzde 47.6 ile Filipinler bu küresel sıralamada 4’üncü sıraya denk geliyor. Latin Amerika’da Kolombiya 53.1 ile en yüksek yüzdeye sahip ve bu oran onu küresel sıralamada ikinci sıraya oturtuyor. Bu rakamları nasıl okumak gerekiyor? Şunu söyleyebiliriz. Bu rakamlara rağmen kadınlar eskiden olduğundan çok daha fazla olarak küresel işgücünden pay alıyorlar. Kadın yöneticilerin sayısı artıyor.

Artık kadın CEO’lara daha az şaşırıyoruz

n11.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bilgen Aldan Albayrak: Ülkemizde çalışan kadın sayısının çok kısıtlı olduğunu düşünüyorum, ama sayıyı arttırmak ve eşit haklar adına son derece umutlandırıcı adımlar da atılıyor. İş hayatına giren kadınlar geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla fırsata sahip olabiliyor, eşit haklar için önemli bir mücadele veriliyor. Orta ve üst düzey yönetim kadrolarında kadın çalışan sayısı artarken, giderek kadın CEO’lara daha az şaşırmaya başlıyoruz. İş yaşamında bir kadının yükselmesine daha normal bakar hale geliyoruz. Bütün bunları çok olumlu gelişmeler olarak görüyorum. Şirket olarak yasalarda belirtilen sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Pozitif ayrımcılık ve eşitlik ilkesini iç içe giren kavramlar olarak değerlendiriyoruz. İstihdam politikamızda cinsiyet ayrımı yapmadan eşit işe eşit ücret politikasını benimsiyoruz.

Kadın istihdamı daha fazla artırılmalı

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Didem Egeli: İş hayatında gerçek anlamda kadın-erkek eşitliğini sağlamak için kadın istihdamının daha da artırılması gerekir. Diğer taraftan ideal olan; konunun kadın-erkek olarak değil, emek veren insan olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyim. Ancak günümüzde ne yazık ki hala hem iş hayatında hem de sosyal hayatta kadın-erkek eşitliği üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Bunun çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Biz, Pegasus Hava Yolları olarak her bir çalışanımızı Aile Bireyi olarak tanımlıyoruz.Başarı odaklı bir yaklaşımımız var. Bu yaklaşımımız çerçevesinde başarılı olan tüm Aile Bireylerimiz eşit Hedefimiz teknolojide kadın işgücünü artırmak fırsatlara sahiptir.

Hedefimiz teknolojide kadın işgücünü artırmak

TeknoSA Kategori Direktörü Seçil Özekin Erdoğan: TeknoSA Türkiye’de kadınların en rahat çalışabileceği şirketlerin başında geliyor. Bağlı bulunduğumuz grubun şirket kültürü her türlü eşitlikten yana olduğu için oldukça şanslıyız. Teknolojinin her zaman kadınların uzak olduğu bir konu olduğu düşünülüyor. Ben Kategori Direktörü olarak teknolojilerin merkezindeyim. Eskiden erkek egemenliğinin daha yoğun olduğu bu alana kadınların ilgisi artıyor. Kadının ekonomik özgürlüğü ve iş hayatına katılımı konularında Türkiye’de öncü olan Sabancı Topluluğu “İş’te Eşitlik” kavramını her fırsatta dile getiriyor. TeknoSA olarak teknolojide kadın işgücünü artırma hedefi miz var. Teknoloji sektöründe kadınların önünü açmak istiyoruz. 2013 yılında hayata geçirdiğimiz projemiz ile, sadece kadın çalışanlardan oluşan mağazalar açmaya başladık. Bu bağlamda, 2007 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz Kadın için Teknoloji projemiz kapsamında, bugüne kadar 56 ilde 14 bini aşkın kadını teknolojiyle tanıştırdık.

Eğitimdeki eşitlik iş dünyasında eşitliği getirir

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Medya Bölümü Medya ve İletişim Sistemleri Lisans Programı Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart: İş dünyasında kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması için öncelikle eşitliğin çok daha önceki aşamalarda sağlanması için çalışmalıyız. Türkiye’de halen 4 milyona yakın okuma yazma bilmeyen yetişkin var. Bunların 3’te 2’si de kadın. Bunlar eğitim hakkından hiç yararlanamamış kadınlar. Yani başlamamız gereken yer kız çocukların okula gönderilmesi ve mümkün olduğu kadar uzun süre eğitim sisteminin içinde kalması. Eğer eğitimde eşitlik sağlanırsa bunun dolaylı yoldan iş yaşamında eşitliğin sağlanmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Diğer yandan erkek-kadın eşitliğinin sağlanabilmesi için kadının iş gücüne katılması yetmez. Erkeğin de çocuk bakımı ve ev işlerinden sorumlu olması gerekir. Erkeğe de doğum izni hakkı verilmeli ki o da çocuk bakımını kendi sorumluluklarından biri olarak algılasın.

Bankamızda kadın çalışan oranı yüzde 57

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin: Farklı yetenekler ve düşünce şekilleri; Türkiye’nin dört bir köşesine dağılmış yaklaşık bin şubeyle ulaştığımız, her biri farklı ihtiyaçlara sahip müşterilerimizi anlayabilmek için çok değerli. Bu anlayış, rakamlara da yansıyor. Bankamızda kadın çalışan oranı yüzde 57. Şube müdürleri, yöneticiler ve üst yönetim kademelerinde yer alan kadın çalışanlarımızın oranı ise yüzde 40. İş dünyasında kadınerkek fırsat eşitliğinin sağlanması için performansa dayalı tarafsız bir terfi ve ücretlendirme mekanizması kurulmalı. Ayrıca kadın çalışanların iş ve özel hayat dengesi kurmasına destek vermek gerekiyor. Bu kapsamda Garantili kadınların iş ve yaşam dengesini sağlamasına katkıda bulunmak üzere, Garanti Kadınlar Kulübü'nü geliştirdik. Kadınların hayatı çocukla birlikte oldukça yoğunlaşıyor, masraflar da artıyor. Şirketlerin bu konuda ebeveynleri desteklemesi gerekiyor. Bu bağlamda, doğum yapacak kadın çalışanlarımızın doğum masrafl arı için, sigorta teminatlarını artırdık.

Yönetici kadromuzun yüzde 31'i kadın

Turkcell Grup İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu İşçi Sezen: Turkcell olarak büyük bir gururla söyleyebiliriz ki yönetici kadromuzda kadınların ortalaması dünya ortalamasının üzerinde. Tüm yönetici kadromuzun yüzde 31’i kadınlardan oluşuyor. Bu rakam her geçen yıl istikrarlı olarak artmaya devam ediyor. Tüm insan kaynakları süreçlerimizi fırsat eşitliği ilkelerine uygun şekillendirirken, şirket içerisinde pek çok kadın dostu uygulamayı da hayata geçirdik. “Kadın dostu” insan kaynakları uygulamalarımızla kadın çalışanlarımızın gündelik hayatlarını kolaylaştırmayı ve güzelleştirmeyi amaçlıyoruz. Başarılı uygulamalarımız rakamlara da yansımış durumda. Telekom sektöründe yüzde 23’ler seviyesinde seyreden kadın çalışan oranı, Turkcell’de yüzde 35. Turkcell Global Bilgi’nin Anadolu’daki istihdam oranı ise yüzde 60.