ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Malezya ile serbest ticaret anlaşması onaylandı

Türkiye ile Malezya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış olup, resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

20 Şubat 2015 CUMA

 

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALEZYA HÜKÜMETİ ARASINDA

SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6593Kabul Tarihi: 4/2/2015

MADDE 1 –(1) 17 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 –(1) Söz konusu Anlaşma’nın eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 –(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/2/2015