ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi HK.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine göre ülkelerin detayı aşağıdaki Ek2 listesinde yayımlanmıştır.

17 Ocak 2015 CUMARTESİ

 

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ)

(SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: l)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) EK-1 ve EK-2’de yer alan tablolarda belirtilen ülkeler menşeli eşyanın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden faydalanabilmesi için eşyanın menşe ülkesinin, ithalatın yapıldığı tarihte yürürlükte olan İthalat Rejim Kararında Sistemden yararlanacak ülkeler arasında gösterilmiş olması gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK-2’sinde yer alan Tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

No

Faydalanan Ülke

Şartların Karşılandığı Tarih

1

Nikaragua

18/8/2008

2

Belize

27/8/2008

3

Peru

1/9/2008

4

St. Lucia

13/10/2008

5

Bahreyn

4/12/2008

6

Kosta Rika

6/3/2009

7

Kamboçya

6/5/2009

8

Irak

9/1/2010

9

Madagaskar

6/9/2013

10

Bhutan

25/11/2014

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ 25/11/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.