ANASAYFA DUYURU & HABERLER
18.12.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

18.12.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

 

OKU GRUBU BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

 

 

 

12 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29203

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/11)

Bugün yayımlanan tebliğe istinaden 4814.20.00.00.00.-4814.90.10.00.00-.4814.90.70.10.00 GTİP lerinde yer alan duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları tanımlı ürünlere korunma önlemi kapsamında soruşturma açılmıştır.

 

 

12 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29203

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/42)

6802.23 ve 6802.93 Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında yer alan “granitler”in Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli   ''granit'' cinsi ürünlerde uygulanan dampingin düşük kaldığı ve yükseltilmesi gerektiği yönünde yapılan başvurulara istinaden soruşturma açılmıştır.

 

 

 

12 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29203

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/43)

Vena Paslanmaz Çelik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. firması, İstanbul Ekonomi Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. aracılığıyla 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında yer alan “Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer (dikişli) boruların soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş olanlarının; diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 GTİP’si altında yer alan “Paslanmaz çelikten kesiti kare/dikdörtgen şeklinde olan dikişli borular”ın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. Malezya ve Vietnam üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla başvuruda bulunmuştur.,

 

 

 

 

 

12 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29203

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA

2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayımlamış olduğu tebliğe istinaden;  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca 2015 yılında uygulanacak Para Cezaları yayımlanmıştır.

İLGİLİ KANUN MADDESİ

6455 SAYILI KANUNLA

DEĞİŞİK 5015 SAYILI

KANUNLA BELİRLENEN

İDARİ PARA CEZALARI

2014 YILINDA

UYGULANACAK

İDARİ PARA

CEZALARI

2015 YILINDA

UYGULANACAK

İDARİ PARA

CEZALARI

 

(TL)

(TL)

(TL)

19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi

1.000.000

1.039.300

1.144.373

19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi

850.000

883.405

972.717

19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (e) Bendi

350.000

363.755

400.530

19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (h) Bendi(Ton Başına)

200

207

   227

19 uncu Maddenin yedinci fıkrası

1.500-70.000

1.558-72.751

1.715-80.106

 

 

 

12 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29203

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI

KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA

2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayımlamış olduğu tebliğe istinaden; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

 

KANUNDA

ÖNGÖRÜLEN İDARİ

PARA CEZALARI

2014 YILINDA

UYGULANACAK

İDARİ PARA

CEZALARI

2015 YILINDA

UYGULANACAK

İDARİ PARA

CEZALARI

İLGİLİ KANUN MADDESİ

(YTL)

(TL)

(TL)

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi

500.000

761.432

838.412

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi

250.000

380.715

419.205

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi

50.000

76.142

83.839

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi

100

149

164

16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası

1.000

1.520

1.673

 

 

12 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29203

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ

UYARINCA 2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayımlamış olduğu tebliğe istinaden ; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

 

KANUNDA

ÖNGÖRÜLEN

İDARİ PARA

CEZALARI

2014 YILINDA

UYGULANACAK

İDARİ PARA

CEZALARI

2015 YILINDA

UYGULANACAK

İDARİ PARA

CEZALARI

İLGİLİ KANUN MADDESİ

(TL)

(TL)

(TL)

16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi

500.000

519.650

572.186

16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendi

500.000

519.650

572.186

16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi

500.000

519.650

572.186

16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (ç) Bendi

800.000

831.440

915.498

16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (d) Bendi

900.000

935.370

1.029.935

16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (e) Bendi

1.000.000

1.039.300

1.144.373

 

 

 

 

12 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29203

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/3)

 

            Ekonomi Bakanlığı, 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracat desteklerine yenilerini eklemektedir. Bu kapsamda pazara girişte dağıtım kanallarına doğrudan girmeye imkan sağlayacak bir enstrümanla yeni bir destek mekanizması geliştirmiş olup, “2014/3 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 12/12/2014 tarihli 29203 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

         “2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında firmalarımızın yurtdışında açtıkları birimlerin kira giderleri ve yurtdışı tanıtım harcamaları halihazırda desteklenmektedir. Doğrudan şirketlere verilen bu desteklere ilaveten getirilen yeni desteklerle, oluşturulacak Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) aracılığıyla bu merkezlerde yer alan şirketlerimizin, ürünlerimizin tanıtım ve pazarlanmasında etkinlik sağlanması ve bürokrasinin azaltılması amaçlanmaktadır.

         TTM’ler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TİM’in Türkiye’de kurduğu şirketi veya TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, İşveren Sendikaları, vb.) ortaklığında kurulabilecektir.

         TTM’ler; ofisleri ve teşhir salonlarıyla ülkemizin, ihracatçı firmalarımızın ve Türk ürünlerinin tanıtım üssü, depo/antrepo hizmetleri ile lojistik merkezi, hukuki/mali danışmanlık hizmetleri ve pazara giriş hizmeti ile aktif hukuki ve mali danışmanlık birimi olarak önemli görevler icra edecek, yeni ve süreklilik arz eden bir yapı olacaktır. Bu destek mekanizması ile yurtdışında tek başına birim açma imkanı olmayan şirketlerimize sunulan ofis/depo/shoowroom alanlarıyla şirketlerimizin yurtdışı pazarlara girişine yardımcı olunacak, bürokrasi, yüksek maliyetler, güvenlik sorunları vb. nedenlerle pazara girişin zor olduğu coğrafyalara ulaşma imkanı sağlanacaktır.   

         Ayrıca, TTM’ler Ticaret Müşavirliklerinin yakın koordinasyonu ve denetiminde olacağından ihracatçılarımıza sunulan hizmetlerin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.

         TTM’ler İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinden gelen talepler doğrultusunda mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran ve danışmanlık/ iş geliştirme hizmetlerinin sunulduğu merkezler olacaktır. TTM’lerin; kira, yönetici ve kalifiye personel istihdamı ile tanıtım harcamaları desteklenecektir. Destek oranı, Bakanlığımızca belirlenen Hedef ve Öncelikli ülkelerde %75, diğer ülkelerde %60 olacaktır. Destek süresi 5 yıl olup üstün performans gösteren TTM’lere ilave 5 yıl destek verilebilecektir.

 

 

17 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29208

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/41)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

 

Yerli üretim yapan Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş, Tayland hariç belirtilen ülkelere yönelik önlemin uygulamadan kalkması halinde önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiaların ortaya koyarak, önleme konu ürün ve ülkeler için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etti. Başvuru, Polyester Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş, SASA Polyester Sanayi AŞ ve Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş tarafından desteklendi. 

Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, Çin, Endonezya ve Malezya menşeli poliester tekstüre iplik için yürürlüğe konulan önlemlerin değiştirilmeden uygulanmasına karar verildi. 

 

GTP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Üretici/İhracatçılar

Dampinge Karşı Önlem

(ABD Doları / Ton)

5402.33

Poliesterlerden Tekstüre İplik

Çin Halk Cumhuriyeti

Hangzhou Xiangsheng Textile Co.Ltd.

335

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd.

297

Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co.Ltd.

268

Diğerleri

351

Endonezya

PT Indorama Synthetics Tbk.

48

PT Mutu Gading

136

PT Polyfin Canggih

120

PT Asia Pacific Fibers Tbk

122

PT Susilia Indah Synthetic Fibers Industries (PT Sulindafin)

240

Diğerleri

240

Malezya

Tüm üretici/ihracatçılar

276