ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Destek Yönetim Sistemi (DYS)

 

Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem.

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur. 
 • Kullanıcılar modül bazında tam yetkili veya kısıtlı yetkili olarak yetkilendirilebilir. Kısıtlı yetkili kullanıcılar başvuruları hazırlama yetkilerine sahip iken, tam yetkili kullanıcılar hazırlama ve onaya gönderme yetkilerine sahiptir.
 • Tanımlanma başvuruları şahsen veya KEP üzerinden e-imzalı olarak EK-E'de belirtilen İhracatçı Birliklerine yapılmalıdır. Tanımlanma başvurularına ilişkin usûl ve esaslar ile ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler aşağıda yer almaktadır.
 • 01/01/2020-31/03/2020 tarihleri arasında yapılacak yeni başvurular (Proje, heyet, yurtdışı birim, ön onay, kapsama alınma, ön onaya bağlı olmayan destek ödeme başvuruları vb.) DYS üzerinden yapılabileceği gibi, DYS öncesindeki başvuru usullerine (KEP vb.) göre de yapılabilir.
 • 31/03/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.
 • DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış (URGE Projesi, Tasarım Projesi, STH-Alım Heyeti-Yurt Dışı Birim-Rapor-Danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.
  1. Örnek: Devam etmekte olan bir URGE veya Tasarım Projesinin bitmesine 2 yıl süre varsa, bu projenin onay başvurusu DYS üzerinden alınmadığı için kalan proje süresince yapılacak tüm faaliyet ve destek ödeme başvurularına ilişkin süreçler proje onayının alındığı tarihteki mevzuata göre yürütülür.
  2. Örnek: Ön onayı DYS üzerinden verilmemiş olan STH, Alım Heyeti, Rapor-Danışmanlık, Yurt Dışı Birim vb. desteklere ilişkin ödeme başvuruları, ön onayın verildiği tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır
 • DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı firmaların DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. DYS'de kayıtlı olmayan firmalar, DYS üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemez.

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ GİRİŞ

Sisteme giriş için tıklayınız. (DYS'ye tanımlanma işlemleri yapılmış yararlanıcılar giriş yapabilir)

 

Destek Yönetim Sistemine İlişkin Tebliğ

 

Uygulama Usül ve Esasları

Bu Genelge, DYS'yi kullanacak yararlanıcıların sisteme tanımlanması, kullanıcıların yetkilendirilmesi ve sistemin işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

EK A Sistem Kullanım Taahhütnamesi

DYS’yi kullanacak yararlanıcıların başvurularında "EK A Sistem Kullanım Taahhütnamesi"ni sunmaları gerekmektedir.

 

EK B1 Yararlanıcı Bilgi Formu

(MERSİS) ’de kayıtlı olması zorunlu olan yararlanıcılar, sisteme tanımlanma başvurularında “Yararlanıcı Bilgi Formu (EK B1)”i sunmaları gerekmektedir.

 

EK B2 Yararlanıcı Bilgi Formu

(MERSİS) ’de kayıtlı olması zorunlu olmayan yararlanıcılar, sisteme tanımlanma başvurularında “Yararlanıcı Bilgi Formu (EK B2)”yi sunmaları gerekmektedir.

 

EK B3 Yararlanıcı Bilgi Formu

(MERSİS)’de kayıtlı olması zorunlu olmayan gerçek kişi yararlanıcılar, sisteme tanımlanma başvurularında “Yararlanıcı Bilgi Formu (EK B3)”ü sunmaları gerekmektedir.

 

EK C Kullanıcı Yetkilendirme Formu

Yararlanıcılar, işlemleri gerçekleştirecek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvurularını “Kullanıcı Yetkilendirme Formu (EK C)” ve ekinde yer alan belgelerle yapmaları gerekmektedir.

 

EK D Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu

Yararlanıcılar, yetkilendirilen kullanıcılarının yetkilerinin azledilmesine yönelik başvurularını “Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu” (EK D) ile yapmaları gerekmektedir.

 

EK E Başvuru Merkezleri

Başvurular, şahsen veya KEP aracılığıyla “Başvuru Merkezleri (EK E)”de belirtilen İBGS’lere yapılır.