ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İthalat Denetimi

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 16.01.2020 / 51434349 Sayılı  ithalat denetimi  ürün güvenliği denetimi.

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı       :24545304-553.02

Konu     :İthalat Denetimi

 

 

16.01.2020 / 51434349

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

 

 

İlgi         :13.01.2020 tarihli ve 312 sayılı yazınız.

 

İlgi’de kayıtlı yazınızda, 27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete’nin Mükerrer’inde yayımlanan Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/25) Ek-1’de yer alan 8715.00.10.00.00 GTİP’li ürünlerin araç parçalarıyla ilgili olmaması nedeniyle mezkur Tebliğ kapsamından çıkarılması talep edilmektedir.

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/25) kapsamında 8715.00.10.00.00 GTİP’li ürünlerden Tebliğ eki listede sadece parantez içinde belirtilenler denetlenmektedir. Diğer bir ifade ile 8715.00.10.00.00 GTİP’i kapsamında ithal edilmekle birlikte aynı zamanda motorlu araçlarda çocuk bağlayıcı sistem olarak kullanılan ürünler denetime tabi olup, bunların dışında kalanlar Tebliğ kapsamında yer almamaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

NESRİN GÜNDOĞAN ÜZER

Bakan a.

Daire Başkanı V.