ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Elektronik Menşe - Çin Halk Cumhuriyeti

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı       :16934678-724.01.02

Konu     :Elektronik Menşe - Çin Halk Cumhuriyeti

 

 

22.11.2019 / 49669762

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi         :19.11.2019 tarihli ve 49586594 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımızda, tercihsiz ticaret kapsamında menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlandığı ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi gerektiği yönünde bildirimde bulunulmuştur.

Bu çerçevede Pekin Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla Çin Halk Cumhuriyetinden de tarafımıza bildirimde bulunulmuş olup, Çin Gümrükler Genel İdaresi'nden konuya ilişkin alınan yazı, çevirisi ve örnek bir elektronik Menşe Şahadetnamesi ile elektronik menşe şahadetnamesi kullanımına ilişkin güncel ülke listesi ilişikte gönderilmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen elektronik menşe şahadetnamesinin doğruluğu :

- Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından (The General Administration of Customs of the People’s Republic of China, GACC) onaylandıysa "www.origin.customs.gov.cn" üzerinden veya

- Çin Uluslararası Ticaret ve Tanıtım Konseyi tarafından (China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT) onaylandıysa "http://check.ccpiteco.net" üzerinden

teyit edilebilmektedir.

Bilgileri ile yukarıda belirtilen elektronik Menşe Şahadetnamelerinin kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Sevil KARACA AYDEMİR

Bakan a.

Daire Başkanı