ANASAYFA DUYURU & HABERLER
2019/38 Sayılı Genelge-Fazla Mesai İşlemleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :21558579-166.99[GGM-01]

Konu     :2019/38 Sayılı Genelge-Fazla Mesai İşlemleri

  

01.10.2019 / 48112818

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışma uygulamasının esasları; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesi, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı Kararnamenin 121-125 inci maddeleri ile 21.11.2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idaresince yirmi dört saat esasına göre hizmet verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu çerçevede, ülkemizin ihracat hedefleri de göz önünde bulundurularak, yükümlülerin ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinin yerine getirilmesi ile ilgili hizmet alma taleplerinin, taleplerin mesai saatleri içerisinde ilgili gümrük müdürlüğüne sunulmuş olması kaydıyla, idare amirlerince mutlak surette yerine getirilmesi gerekmektedir.

İlave olarak, Bakanlık Makamınca 01.10.2019 tarihinde uygun bulunan 2019/38 Sayılı Genelge'nin bir örneği ilişikte gönderilmektedir. Söz konusu Genelge kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için ekli listede yer alan gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Genel Müdür

 

 

 

EKLER:

1) 2019/38 Sayılı Genelge

2) Gümrük Müdürlükleri Listesi

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

  

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İL

NÖBETÇİ GÜMRÜK

ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

İLAVE 2 SAAT

A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

İLAVE 2 SAAT

AMBARLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

İLAVE 2 SAAT

İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR

İLAVE 2 SAAT

MERSİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN

İLAVE 2 SAAT

GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA

İLAVE 2 SAAT

DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ

İLAVE 2 SAAT

DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ

İLAVE 2 SAAT