ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İthalat Rejiminde Yapılan Değişiklik (Fasıl55)

525. ve 5206 GTİP olan Pamuklu İplik İthalatı

21 Ağustos 2019 tarihli 30866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1475 sayılı Cumhur Başkanlığı Kararında;

İthalat Rejiminde Yapılan Değişiklikte, 5205. ve 5206 GTİP eşyaların İGV oranları yeniden düzenlenmiştir.

Buna Göre; Ülkemiz ile Serbest Ticaret Anlaşması olan Ülkeler Dışındaki ülke menşeli olan 5205. ve 5206 GTİP Eşyaların ithalatında %5 ila %8 oranlarında İGV getirilmiştir.

-Türkiye’ye sevk edilmek üzere araca yüklenmiş veya gelen ve bir gümrük idaresine sunulan eşyalar için rejim beyanında bulunulan, bir özet beyan verilen eşyaların 45 gün içinde serbest Dolaşıma Sokulması halinde bu oranlar uygulanmayacaktır.

-Söz Konusu Eşyaların V. Sayılı Listede yer Alması Halinde Bu Kararın uygulanmayacağı belirtilmektedir.

-Dahilde işleme Rejimi çerçevesinde İthal edildiği ve İhracında TEV doğan durumlarda TEV hesaplamalarında İGV hesaplamaya katılmayacaktır.