ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Sonradan Kontrol-Mısır STA

MISIR STA Anlaşması kapsamında Sonradan Kontrol işlemleri konusunda T.C. KAHİRE BÜYÜKELÇİLİĞİ  Ticaret Müşavirliğinin konu ile ilgili yazılarında, Tereddüt yasanan konularla ilgili hususların Mısır Ticaret ve Bakanlığı ilgili Dairesi, ayrıca, gümrüklerde yaşanan tereddütlü örnek olayların araştırılmak üzere kendilerine gönderilmesini talep etmiştir. . İki hafta geçmesine rağmen dönüş alınamaması üzere, 24.07.2019 tarihinde ilgili kişi ile telefon üzerinden iletişim kurularak konunun aciliyeti aktarılmış, ilgili kişi "örnek dosyayı GOEIC'e gönderdiklerini, şu anda onlardan bir cevap beklediklerini ifade etmiş, başka örnek olay varsa onları da iletmemizi" istemiştir.

 

ilgili yazı ektedir.

 

 

 

 

T.C. KAHİRE BÜYÜKELÇİLİĞİ

Ticaret Müşavirliği

Konu : Sonradan Kontrol-Mısır STA

TİCARET BAKANLIĞINA

(Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü)

İlgi: 11.04.2019 tarihli ve 16934678-180.02-E-00043457841 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gümrük idarelerimize ibraz edilen menşe ispat belgelerinin sonradan kontrol taleplerine Mısır Gümrük İdaresince verilen yanıtlar hakkında yaşanan tereddütler aktarılarak Müşavirliğimizce Mısır makamları nezdinde girişimde bulunulması ve sonucundan bilgi verilmesi talep edilmektedir.

Malumları olduğu üzere, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ticaret Anlaşmaları Dairesinden her yılın başında, Mısır'daki yetkili kurum olan İhracat ve İthalat Kontrol Genel İdaresi (General Organization for Export and Import Control – GOEIC) tarafından düzenlenen EUR.1 ve EUR-MED belgelerinde kullanılacak mühür örnekleri Müşavirliğimize iletilmekte, gelen örnekler Bakanlıklarına gönderilmektedir. Bu çerçevede 2019 yılı için geçerli mühür örnekleri de 10.01.2019 tarihli ve 3 sayılı yazımızla ve 22.01.2019 tarihli ve 9 sayılı yazımızla Bakanlıklarına gönderilmişti.

İlgide kayıtlı yazınız üzerine temas kurulan Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ticaret Anlaşmaları Dairesinden, Mısır'dan Türkiye'ye serbest ticaret kapsamında ihraç edilen malların menşe ispat belgelerinin doğrulama süreçlerinde yaşanan tereddütler aktarılmış ve doğrulama konusunda yetkili kişi ve kurum bilgileri talep edilmiştir. Anılan Daireden alınan 02.07.2019 tarihli e-posta ekinde, bu yılın başında göndermemiş oldukları, işbu yazımız ekinde (Ek-1) sunulan, GOEIC ilgili Dairesi Başkanının imza ve mühür örneği ile aynı Dairedeki yetkili kişilerin imza ve mühür örnekleri gönderilmiş ve gecikme yaşanmaması adına e-posta yoluyla derhal Bakanlıklarındaki ilgili personele gönderilmiştir. Mısır Ticaret ve Bakanlığı ilgili Dairesi, ayrıca, gümrüklerde yaşanan tereddütlü örnek olayların araştırılmak üzere kendilerine gönderilmesini talep etmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlıklarından temin edilen A0522064 sayılı menşe ispat belgesine ilişkin olarak, Ek-2'de kronolojik olarak sıralanan GOEIC yazı örnekleri anılan Daire ile

paylaşılmış olup 11.07.2019 tarihli mesajlarında, konuyu GOEIC ile görüşüp tarafımıza dönüş yapacakları bildirilmiştir. İki hafta geçmesine rağmen dönüş alınamaması üzere, 24.07.2019 tarihinde ilgili kişi ile telefon üzerinden iletişim kurularak konunun aciliyeti aktarılmış, ilgili kişi "örnek dosyayı GOEIC'e gönderdiklerini, şu anda onlardan bir cevap beklediklerini ifade etmiş, başka örnek olay varsa onları da iletmemizi" istemiştir.

Yapılan tüm bu yazışma ve konuşmalardan Müşavirliğimizce; EUR.1 ve EUR.MED belgelerinin doğrulaması konusunda yetkili departmanın tam adının "Ministry of Trade & Industry, General Organization for Export & Import Control, Central Department for Export & Origin, General Department for Agreements and Verification" olduğu, ilgili departmanın Başkanının adının da "Hany Mamdouh Mahmoud" olduğu kanaatine varılmıştır.

Ticaret Müşavir Yardımcısı