ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Kömür İthalatında Ek Mali Yükümlülük

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Konu :Kömür İthalatında Ek Mali Yükümlülük

 

09.07.2019 / .....

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi :28.10.2016 tarihli ve .......... sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda özetle, İthalat Genel Müdürlüğünün 03.10.2016 tarih ve

 

107511 sayılı yazısından bahisle, Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında

Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2016/9166 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2701.12.90.00.00 GTİP’li eşya için Ek Mali Yükümlülüğün (70 ABD Doları/Ton)-(Uluslararası

Fiyat) olarak değiştirildiği ve “Uluslararası fiyat olarak, gümrük beyannamesinin tescil edildiği günün içinde bulunduğu haftadan bir önceki haftada en son yayımlanmış ‘ICE Rotterdam Coal Future’ kapanış endeksi kullanılır. Hafta yedi gün olup pazartesi günü ile başlar.”  hükmünün getirildiği ifade edilerek bahse konu endeksin ulaşılabileceği internet adresine ilişkin hazırlanmış olan kılavuz yazımız ekinde gönderilmiştir.

Söz konusu endeks değerinin uygulanması ile ilgili Bakanlığımıza intikal eden sorunlar  akabinde İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 01.07.2019 tarihli ve ........ sayılı yazı ve eki, endeks değerinin hesaplanmasına ilişkin hazırlanmış kılavuz ilişikte gönderilmektedir.

 

 

info@evrim.com | www.evrim.com

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

 

Konu: Kömür İthalatında Ek Mali Yükümlülük

 

28.06.2019 / ......

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi: a) 03.10.2016 tarihli ve 107511 sayılı yazımız.

b) 27.10.2016 tarihli ve 117522 sayılı yazımız.

c) 28.03.2017 tarihli ve 23695331 sayılı yazınız.

d) 11.08.2017 tarihli ve 88960 sayılı yazımız.

e) 26.05.2018 tarihli ve 55182 sayılı yazımız.

f) 03.04.2019 tarihli ve 43187586 sayılı yazınız.

g) 11.04.2019 tarihli ve 43389112 sayılı yazımız.

h) 24.05.2019 tarihli ve 44643502 sayılı yazınız.

 

Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2016/9166 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamı eşyaya ilişkin gümrük vergisi hesaplamasında esas alınacak kıymetin belirlenmesi noktasında yaşanan sorunlara yönelik ilgi (h)’de kayıtlı yazınız incelenmiş olup, konuya dair Genel Müdürlüğümüz değerlendirmesi aşağıda yer almaktadır.

Bahse konu Kararın dipnotunda bulunan “Uluslararası fiyat olarak, gümrük beyannamesinin tescil edildiği günün içinde bulunduğu haftadan bir önceki haftada en son yayımlanmış “ICE Rotterdam Coal Future” kapanış endeksi kullanılır. Hafta 7 gün olup Pazartesi günü ile  başlar.” ifadesine istinaden, ilgi (d)’de kayıtlı yazımızda da belirtildiği şekilde ICE'nin web sitesinde bulunan  https://data.theice.com/MyAccount/Registration.aspx adresinden siteye kayıt olduktan sonra https://www.ice.if5.com/ViewData/EndOfDay/FuturesReport.aspx adresinden  kıymet tespiti için ihtiyaç duyulan verilere ulaşılabilmektedir. Web sitesine kayıt olma ve kıymet tespiti için izlenmesi gereken aşamalar yazımız ekinde bulunan kılavuzda detaylı olarak açıklanmaktadır.

Bu çerçevede, kıymet tespiti için farklı bir veritabanı (Quandl vb.) kullanılmamasının veriler arasında tutarlılık sağlanması açısından önem arz ettiği değerlendirilmektedir. Bu itibarla, ICE'nin kendi sitesi dışında başka bir veri tabanı kullanılmaması gerekmektedir.   

info@evrim.com | www.evrim.com

Ayrıca, Vadeli İşlemler Sözleşmeleri - VİS (future) piyasalarında her iş günü sonunda gelecek ay ve yıllara ilişkin kapanış fiyatları her ay için ayrı ayrı oluşmaktadır. Kapanış verileri VİS piyasasında sadece hafta içi için oluşmakta, hafta sonunda ise tıpkı borsalarda olduğu gibi işlem gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle, bahse konu Kararın uygulamasında tescil işleminin gerçekleştiği günün içinde bulunduğu haftadan bir önceki haftada en son yayımlanmış veri olarak beyannamenin tescil edildiği aya ilişkin Cuma günü kapanış verisinin

dikkate alınması gerekmektedir. Bu itibarla, ilgi (h)’de kayıtlı yazınızda yer verilen 1-5 Nisan 2019 tarihlerini kapsayan hafta içerisinde tescil edilen bir beyanname için 1-5 Nisan 2019 haftasından bir önceki  haftanın kapanış endeksinin oluştuğu tarih olan 29 Mart 2019 Cuma tarihi seçilmelidir.  Beyanname Nisan ayında tescil edildiği için 29 Mart 2019 günü verileri içerisinde  “Sett” sütunundaki Apr19 (Nisan 2019) değeri (61,95) alınmalıdır.