ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı

Sayın Yetkili

Gümrük Yönetmeliği’nin 38 , 41 ve 205. Maddelerinde önemli değişiklikler geçtiğimiz günlerde yapılmıştır. Artık bir çok gtip pozisyonunda İGV , EMY ve Ticaret Politikası önlemlerinin olduğundan yola çıkarak; ATR dolaşım belgesi kapsamında gelen eşyaların menşe ispatının zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Yazıda bahsi geçen ‘’tescil öncesi kontrolle menşe istenip istenilmeyeceğinin belirleneceği fakat tescil den sonra sistemin istemesi durumunda menşe belgesinin verilmesinin gerekliliği ‘’ anlamı çıkarılabilecek açıklamalar bir çok sıkıntıları beraberinde getirme durumunu doğurmaktadır. Menşe Belgesi nin sistem tarafından tescil sonrası istenilmesi durumu bir çok sıkıntıyı ve beklemeleri beraberinde getirebileceğinden dolayı ATR dolaşım belgesiyle birlikte menşe belgesinin getirilmesi hususunda gereğini önemle arz ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesi

Sayı :20117910-163.08

Konu :Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç

Maddesi Uyarınca Menşe İspatı

 

 

27.05.2019 / 44730247

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, 24 Mayıs 2019 tarih ve 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci, 41 inci ve 205 inci maddelerinde değişiklik yapılarak ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük kapsamı eşya için menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmış, AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek söz konusu mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesinin aranılmaması hususu düzenlenmiştir.

Bu kapsamda ilgili Yönetmelik maddesi gereğince, AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girecek olan mali yükümlüklere tabi (ilave gümrük vergisine (İGV), ek mali yükümlülüğe (EMY) ve ticaret politikası önlemine) eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceği hususu BİLGE nin Tarife Modülü kullanılarak görülebilecektir. Söz konusu modüle beyanname tescilinden önce yükümlü tarafından yapılması planlanan ithalat işlemine ilişkin bilgilerin girilerek, beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin talep edilip edilmeyeceği belirlenecektir.

Bu itibarla, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek eşya için beyanname tescilinden önce menşe şahadetnamesinin istenip istenmeyeceğinin belirleneceği ve yükümlünün bu bilgiye sahip olacağından dolayı beyanname tescilinden sonra sistem tarafından menşe şahadetnamesi aranılması durumunda beyanname ekinde söz konusu belgenin ibrazı gerekmektedir.

Bununla birlikte, ülkemizin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde AB’nin de dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğu beyan edilen eşyanın AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithalinde, eşyanın ilave gümrük vergisine tabi olmaması için beyanname ekinde İGV BKK’larının 3 üncü maddesi gereğince “tedarikçi beyanı” veya “uzun dönem tedarikçi beyanı”nın ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile bağlantınız gümrük idarelerine konuyla ilgili gerekli talimatın verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Genel Müdür