ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Motorlu Kara Taşıtları Gümrük Genel Tebliği
Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda isimleri belirtilen gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilecektir.

10 Aralık 2014 ÇARŞAMBA

 

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 94)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 120)

MADDE 1 – 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1 Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

2 Gebze Gümrük Müdürlüğü

3 İzmir Gümrük Müdürlüğü

4 İzmit Gümrük Müdürlüğü

5 Mersin Gümrük Müdürlüğü

6 Derince Gümrük Müdürlüğü

7 Giresun Gümrük Müdürlüğü”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.