ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Antrepolardaki Teminatlarda Değişiklik

Duyuru

Sayın İlgili ,

 

                02.12.2014 tarihinde 29193 sayılı Resmi Gazete yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ilgili olarak Gümrük yönetmeliğinin 527 ila 532 maddelerinin 17.12.2014 tarihinde yürürlükten kaldırılacağı bildirilmiştiir.

 

Götürü teminat

Genelgeler              1              Tasarruflu Yazılar  1

MADDE 527 – (1) Genel ve özel antrepo ayırımı yapılmaksızın antrepo işleticilerinden aşağıda belirtilen şekilde götürü teminat alınabilir.

a) 250 m2 veya 5.000 m3'e kadar olanlar için 75.000 Avro,

b) 250 m2'den sonraki her m2 için 50 Avro,

c) 5.000 m3'ten sonraki her m3 için 2 Avro,

ç) 5000 m2 ile 100.000 m3'ü aşan kısımlar için ayrıca teminat aranmaz. (31.03.2010 tarih ve 27538 sayılı R.G. ile eklenmiştir)

(2) Götürü teminatın verilmesinin istenilmemesi halinde her parti mal için ayrı ayrı veya toplu teminat verilmesi gerekir.

(3) (21.11.2013 tarih ve 28828 Mükerrer sayılı R.G.ile yürürlükten kaldırılmıştır)[1]

 

                Bu ne anlama gelmektedir ?

 

               Antrepoya alınması gereken ürünler ile ilgili olarak artık Antreponun daha önce vermiş olduğu GÖTÜRÜTEMİNAT (GTRANT) kullanılamayacaktır. Bunun yerine Kapsamlı Teminat mektubu yada nakit teminat kullanılacaktır.Bu teminatların ilgili firmalarımız tarafından temin edilmesi gerekebilir.   Bu geçiş döneminde uygulamada ve işlemlerin hızlı yapılması hususunda yavaşlamlar ve aksamalar yaşanabilir. Bilgilerinize sunar,iyi çalışmalar dileriz.