ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Tamir Amaçlı Malzemede KDV Hk.
İlgili genelgeyle 2014/19 da değişiklik yapılmıştır ve 2014/27 sayılı genelge yayımlanmıştır. Buna göre; yurtdışına tamir olmak suretiyle gönderilen ürünler, tamir edilip yurda geri getirildiğinde önceden alınan KDV artık alınmayacaktır.

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 15/8/2014 tarih ve 2014/19 sayılı Genelgede değişiklik yapan 21/11/2014 tarih ve 2014/27 sayılı Genelge ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Cemile Bülent İRDEM
Bakan a.
    Daire Başkanı

 

 

 

 

EK : 1- Genelge

 

 DAĞITIM:Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

...../....../2014                                                                                             

Sayı

:

72093537/010.06

Konu

:

2014/19 sayılı Genelge hk.

 

 

GENELGE

(2014/27)

                                         

İlgi: 15/8/2014 tarih ve 2014/19 sayılı Genelge.

Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın yurda girişinde vergilendirilmesi hakkındaki ilgide kayıtlı Genelge’nin 8 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b)3065 sayılı KDV Kanununun 16/1(b) maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167'nci maddesi hükümü kapsamında [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç] gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin vergiden müstesna olduğu hüküm altına alındığından, KDV tahsil edilmemesi,”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                         

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar 

 

 

DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri