ANASAYFA DUYURU & HABERLER
20.11.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

20.11.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

 

OKU GRUBU BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

 

 

 

15 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29176

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Maliye Bakanlığı tarafından yeniden değerleme oranı, yüzde 10,11 olarak tespit edildi.

Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde, “yeniden değerleme oranı”nın, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtildi.

Tebliğe göre, yeniden değerleme oranı, 2014 yılı için yüzde 10,11 olarak belirlendi.Bu oran, 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak, daha önce yayımlanmış tebliğler de yürürlükte kalacak.

 

TARIFE KONTENJANI UYGULAMALARI HAKKINDA

 

 40 milyon adede kadar yapılan arka ışık ünitelerinin imalinde kullanılan LED diyotlu baskılı devre kartları, 10 bin tona kadar yapılan polipropilen, 75 bin tona kadar yapılan akrilonitril, 65 bin tona kadar yapılan butil akrilat, 50 bin tona kadar yapılan doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri, 450 tona kadar yapılan titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör, 67 bin tona kadar yapılan vinil asetat ve 230 bin tona kadar yapılan etilen glikol (etandiol) ithalatlarında sıfır gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanacak. 

Kararlar, 31 Aralık 2015 (dahil) tarihine kadar geçerli olmak üzere, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek. 

 

 

 

TRANSİT UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

 

NCTS uygulamasında tescil edilen transit beyannamesi kapsamı eşyanın BİLGE Sisteminde devam eden işlemlerinde özet beyan açması yapılması esnasında transit beyannamesi numarası (MRN) kullanılması amacıyla gerekli teknik düzenlemeler tamamlanmış olup uygulama esasları 2014/12  sayılı genelge ile belirlenmiştir.

Bu kapsamda söz konusu genelge uyarınca NCTS uygulaması kullanılarak hareket gümrük idaresince işlemleri tamamlanarak varış gümrüğüne sevk edilen aracın varış işlemleri halihazırda olduğu gibi yapılmaya devam edilecek ancak aracın varışının haber edilmesi ile sistem tarafından otomatik olarak teslim alma özet beyan üretilmeyecek olup BİLGE Sisteminde tesis edilecek işlemlerde transit beyannamesi numarası (MRN) kullanılacaktır.

 

 

 

15 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29176

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 115)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 117)

 

12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)

0801.31 ve 0801.32 tarife alt pozisyonlarındaki kaju cevizi,

0802.31 tarife alt pozisyonundaki kabuklu ceviz,

0802.32 tarife alt pozisyonundaki ceviz içi,

0802.12 tarife alt pozisyonundaki kabuksuz badem,

09.04 tarife pozisyonundaki biber,

09.06 tarife pozisyonundaki tarçın,

1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam,

40.15 tarife pozisyonundaki eldiven,

41.01 tarife pozisyonundaki sığır derisi,

44.20 tarife pozisyonundaki ahşap süs eşyası,

6802.23 ve 6802.93 tarife alt pozisyonlarındaki granit taşı,

69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcik ve diğer süs eşyası,

70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana kavanoz şişe,

70.13 tarife pozisyonundaki cam sofra/mutfak eşyası,

70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar ve taklit inciler,

82.11 ve 82.15 tarife pozisyonundaki bıçak,

82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri,

82.03 tarife pozisyonundaki eğeler ve törpüler,

82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri ve

9503.00 tarife alt pozisyonundaki oyuncak

Cinsi eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilerek serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılır.

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Adana Gümrük Müdürlüğü

2

Ankara Gümrük Müdürlüğü

3

Bursa Gümrük Müdürlüğü

4

Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü

5

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

6

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

7

Halkalı Gümrük Müdürlüğü

8

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

9

İzmir Gümrük Müdürlüğü

10

İzmit Gümrük Müdürlüğü

11

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

12

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

13

Malatya Gümrük Müdürlüğü

14

Samsun Gümrük Müdürlüğü

15

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

16

Trabzon Gümrük Müdürlüğü