ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Demir veya Çelikten Kaplanmış Yassı hadde ürünlerinin analizi

 T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 28.12.2018 tarihli 72.12 tarife pozisyonun tahlili konulu yazısında:

Gümrük ve Ticaret Müfettişi Mansur Ali TARHAN tarafından düzenlenen 05.11.2018 tarihli, 184-B/08-1 sayılı Sonradan Kontrol Raporunun “Değerlendirme ve Sonuç” bölümünde özetle, 72.12 tarife pozisyonunda yer alan demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde ürünlerinin vergilendirilmesinde asli unsurlardan biri olan hadde (sıcak ve soğuk) şekline ilişkin tespitlere laboratuvar analiz raporlarında yer verilmediği, bundan sonraki süreçte sağlıklı ve doğru GTİP tespiti ve vergilendirmenin sağlanması amacıyla laboratuvar incelemelerinin belirtilen hususu da kapsayacak şekilde yapılması ve raporlandırılması gerektiği hususlarına yer verilmektedir.Bu kapsamda, gerek 72.12 tarife pozisyonunda, gerekse gümrük laboratuvarına intikal eden diğer ürünlere ilişkin tahlil işlemlerinde, sınıflandırmayı etkileyebilecek tüm ayırım kriterlerinin tespit edilmesi ve tespit sonuçlarına kullanılan analiz yöntem ve metotlarıyla birlikte raporda yer verilmesi gerektiği belirtilmektedir.