ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Dahilde İşleme İzninde süre belirleme

2006/12 Dahilde İşleme Tebliğinin 14. maddesine istinaden yapılan İzin başvurularında ilgili genelge güncellenerek  izne konu eşyanın tekstil yardımcı ürün olması veya Bedelsiz olarak getirilmesi durumunda izin süreleri  6 ay değile  12 ay olarak belirlenmiştir

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 41208501-010.06.02

Konu : Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek

Süre YGM Uygulaması

GENELGE

(....../.......)

İlgi: 12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelgemiz.

İlgide kayıtlı Genelge eki "İzin Süreleri Tablosunun" 1 nci ve 11 nci satırları

aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

2006/12 SAYILI

TEBLİĞ MADDESİ

DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA

YAPILACAK İŞLEM

SÜRE

(AY)

14/1-a Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil

hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan

yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı,

kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin

elde edilmesinde kullanılması

12 AY

14/1-ı Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması

(Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri

kapsamında bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik

pozisyonunda yer alan "Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar

(LCD)" isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere).

12 AY

Anılan Genelge'nin 1 inci maddesine ikinci paragraf olarak aşağıda yer alan hüküm

eklenmiştir.

"Anılan Tebliğin 14/1-a ve 14/1-ı kapsamında düzenlenen ve taahhüt hesabı henüz

kapatılmamış Dahilde İşleme İzinleri için izin sürelerinin gümrük idarelerince 12 (oniki) aya

tamamlanması gerekmektedir. "

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar