ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Geçici ithalatlarda TPS düzenleme

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında TPS sistemi ile getirilen ürünlerin verilen süreyi iki ay geçmeyecek şekilde  aşmaları durumunda Gümrük İdarelerinin yükümlüden talep ettiği dilekçe ' ihtiyaç bulunmadan ihracatın gerçekleşebileceğine ilişkin tasarruflu yazı yayınlanmıştır


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı . 41208501-132.99

Konu : Dahilde işleme izni - TPS

DAĞITIM

Bilindiği Üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun mezkur hükümleri uyarınca, dahilde işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen suresinin bitimini müteakip I (bir) / 2 (iki) aya kadar süre içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yemden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 241 İnci maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarin sırasıyla 2 (İki) ,(4) dört katı olarak usulsüzlük cezası uygulanmaktadır

Söz konusu 1 (bir) / 2 (iki) aylık süreler içerişinğe beyanname tescil edilebilebilmesine Yönelik olarak sistemsel düzenleme yapılmış olup )söz konusu sürelerle sınırlı olmak üzere yükümlüsünce gümrük idaresine Süre uzatımı talebinde bulunulmasına ve gümrük idaresince TPS'den sure uzatımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgileri ile buna göre gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Onder GöÇMEN

Bakan a-

Genel Müdür Yardımcısı